Til dig, som har begrænset eller ingen viden om autisme på skoleområdet

Forstå den autistiske elev: grundlæggende autismeforståelse – skole

Beskrivelse og indhold: Forstå den autistiske elev: Grundlæggende autismeforståelse – kort fortalt

Indhold:

Tidsramme:
oplægget varer 2 timer

Frustration, utryghed og misforståelser kan være dagligdag for nogle autistiske elever. Det kan ske, når vi mangler viden om autistiske elevers anderledes måde at være i verden på ift. tænkning, oplevelse og sansning.
Denne viden er vigtig, når man skal forstå måden hvorpå, eleverne kommunikerer og indgår i sociale sammenhænge, hvilket en skoledag er fyldt af.

Temaer:

Kort om autisme og forklaringsmodeller, der kan give et indblik i, hvad vi skal vide noget om, for at forstå autistisk adfærd.

Hvem er oplægget for?

Fagprofessionelle medarbejdere på skoleområdet.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får en kort introduktion til, hvad autisme er og til de forklaringsmodeller, som vi kan bruge til at forklare den adfærd, du kan møde hos autistiske elever.

Form:

Oplægget er tilrettelagt, så du i den første del af oplægget får en kort teoretisk introduktion til autisme og forklaringsmodeller. Der er tale om et oplæg med mulighed for at stille spørgemål undervejs.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os