Temadage og oplæg på socialrådgiver- og myndighedsområdet

Mødet med den autistiske borger: Grundlæggende autismeforståelse

Beskrivelse og indhold: Mødet med den autistiske borger: Grundlæggende autismeforståelse

Indhold:

Tidsramme:
Oplægget varer 2 timer

En autismediagnose er lig med en anderledes måde at være i verden på, som det kan være svært at forstå og møde som ikke-autistisk menneske. Men med en grundlæggende viden om autisme kan man skabe bedre rammer for – og dermed også resultater af – møder med autistiske mennesker.

I oplægget sætter vi fokus på disse emner:

  • Hvad er autisme?
  • Hvad kendetegner autismediagnosen? 
  • Hvordan kan vi forstå autistisk adfærd?
  • Hvad er det vigtigt at have viden om, når man samarbejder med mennesker med autisme?

Hvem er oplægget for?

Oplægget er målrettet socialrådgivere og/eller andre myndighedspersoner og forudsætter ikke forudgående kenskab til autisme.

Hvad får du ud af oplægget?

Du får en grundlæggende viden om autisme, og hvad det f.eks. kan betyde i forhold til den måde, det enkelte menneske kommunikerer og indgår i sociale sammenhænge på.

Form:

Der vil være mulighed for dialog og erfaringsudveksling undervejs i oplægget.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os