Tema: Coronavirus

Hvordan kan du støtte autistiske voksne? Støtte til at forstå anbefalinger og håndtere bekymringer

Støtte til at forstå anbefalinger og håndtere bekymringer

I forbindelse med den aktuelle pandemi, er det naturligt, at der opstår bekymringer og angst. Der er mange ubesvarede spørgsmål og dagligdagen er fyldt med ændringer, kommunikationsstrømme uden lige og anbefalinger, man skal forstå og forholde sig til.

Vi skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på vores autistiske medborgere, som har indgribende kommunikative vanskeligheder og markant øget risiko for angst.

Autistiske mennesker skal lige nu manøvrere i en virkelighed, der er endnu mere autisme-uvenlig end normalt.

I denne artikel har vi skrevet nogle ideer til, hvordan man som støtteperson (privat eller professionel) kan hjælpe autistiske mennesker til at forstå anbefalingerne og håndtere bekymringer.

Artiklen henvender sig mest støttepersoner til voksne med autisme og en grad af verbalt sprog eller verbal forståelse.

Det vigtigste først: Tilgangen skal være individuel – brug dit kendskab til personen

Vi starter med det vigtigste: Vi kommer her med nogle generelle råd og opmærksomheder. Dem skal du plukke i, som det giver mening for dig.

Det vigtigste er nemlig altid, at du bruger den viden og det kendskab, du har til det enkelte menneske.

Autistiske mennesker er som bekendt lige så forskellige, som mennesker uden autisme. Vi rammer helt sikkert ikke alle opmærksomheder eller alle autistiske mennesker med denne artikel. Men vi håber du kan finde inspiration til, hvordan du bedst støtter netop dine pårørende, eller de mennesker, du samarbejder professionelt med.

Det er helt naturligt at blive bekymret og opleve angst i denne periode. Der er meget vi ikke ved, og det kan være særligt svært for dig, der har autisme. Det er derfor en god ide at dele dine bekymringer med andre. Det kan være at familiemedlem, en ven eller en professionel. Når I har talt om dine bekymringer, er det en god ide at tale om noget andet også. Måske har du lyst til at tale om noget, du interesserer dig for.

Kend til generelle råd om kommunikation med autistiske mennesker

Læs f.eks. “generelle råd om kommunikation med autistiske mennesker” , som kan findes her.

Oversæt anbefalinger og skab forudsigelighed

Som støttepersoner skal vi hjælpe med at oversætte nyhedsstrømmen og anbefalingerne, så de bliver så autismevenlige som muligt. Det kan vi gøre ved at dele vores viden på en konkret, rolig og fakta-orienteret måde – så godt vi kan med den viden og den tid, vi har.

Del viden om hvad corona/COVID-19 er. Brug Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller de sociale historier og artikler, vi har lavet i SAU https://autismeplatform.dk/themes-categories/coronavirus/

Støtte til at konkretisere Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at passe på sig selv og andre

Vis og fortæl konkret om sundhedsstyrelsen anbefalinger og støt til at efterleve dem:

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd:

 • Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Særligt opmærksomhed: Hjælp til at oversætte hvad “tit” betyder. Lav evt. aftaler for, hvornår personen vasker hænder og ved behov, kan du støtte/ påminde personen, så det gennemføres.
  • Vis evt. personen hvordan man vasker sine hænder og benytter håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme
  • Særlig opmærksomhed: Vis konkret hvordan man kan nyse i sit ærme/i sin armhule (hvis man ikke har ærmer på, skal man ikke hente et ærme og nyse eller hoste i).
  • Fortæl hvorfor det er bedre end at nyse/hoste i hænderne.
 • Begræns fysisk kontakt: Undgå håndtryk, kindkys og kram
  • Særlig opmærksomhed: Vær konkret ift. hvad “begræns” betyder.
  • Fortæl hvordan jeres fysiske kontakt vil være i den kommende periode.
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn
  • Fortæl at det ændrer sig igen, men at vi ikke ved hvornår.
 • Vær opmærksom på rengøring
  • Særlig opmærksomhed: Konkretiser hvad det vil sige at være “opmærksom” på rengøring.
  • Lav aftaler ift. hyppighed af rengøring og fortæl hvorfor det er ekstra vigtigt lige nu.
 • Ældre og kronisk syge
  • Særlig opmærksomhed: Hjælp til at afklare, om personen selv er i særlig risiko.
  • Fortæl hvad det konkret vil sige at holde afstand f.eks. i meter og fortæl, hvordan man kan bede andre om at tage hensyn, hvis det bliver nødvendigt, f.eks når man er ude at handle.

Beredskabsplaner: Hvad skal der ske, hvis det autistiske menneske bliver smittet og syg?

Som professionelle skal vi sørge for at have individuelle beredskabsplaner for, hvad der skal ske, hvis en person bliver smittet og syg.

Som professionel og pårørende kan du med fordel undersøge, om det autistiske menneske har brug for at vide, hvad der sker, hvis personen bliver smittet. For nogle vil denne information være for overvældende og unødvendig, for andre vil den skabe ro og forudsigehed, fordi de i forvejen bekymrer sig om disse scenarier.

Hvis personen har brug for denne viden, så fortæl konkret og evt. med visuel understøttelse, hvad du forventer, der skal ske, hvis personen bliver smittet, det kan f.eks.være ift.:

 • Hvem støtter og passer på personen under sygdom?
 • Hvordan vil støtte være, hvis personen er syg?
 • Skal personen blive i sin egen lejlighed og i så fald hvor længe?
 • Hvem passer evt. husdyr eller andet vigtigt (for personen) , der kræver pasning eller særlig opmærksomhed, hvis personen ikke selv kan?

Særligt for botilbud:

Forbered personen på, at medarbejderne kan få behov for at bruge værnemidler i kontakten ift. eventuelle plejeopgaver, det kan f.eks. være handsker, beskyttelsesbriller, mundbind eller lignende. Det betyder, at man ser anderledes ud. Fortæl at det er for at mindske risikoen for smitte. Vis evt. værnemidlerne på forhånd eller billeder af disse.

Hvad skal der ske, hvis dem der støtter mig bliver smittet og syge?

Som professionel skal vi have en beredskabsplan, som kan træde i kraft, hvis flere medarbejdere bliver syge.

Som professionel og pårørende kan du med fordel undersøge, om personen har brug for at vide, hvad der sker, hvis støttepersoner bliver smittede og syge. For nogle vil denne information være for overvældende og unødvendig, for andre vil den skabe ro og forudsigehed, fordi de i forvejen bekymrer sig om disse scenarier.

Hvis personen har brug for denne viden, så fortæl konkret og evt. med visuel understøttelse, hvad du forventer, der skal ske, hvis støttepersonerne bliver smittede og syge.

Snak om og anerkend bekymringer ift. Corona/COVID-19, støt til at skabe ro og følge anerkendte nyhedskanaler

Det er normalt at blive bekymret og opleve angst i forbindelse med en pandemi. Disse følelser skal vi anerkende hos os selv og andre. Som støtteperson kan du hjælpe til at bekymringen ikke vokser sig for stor, f.eks. ved at:

 • Spørge, lytte og anerkende personens bekymringer og angst, giv det plads men lad det ikke fylde det hele.
 • Støtte personen til at bremse negative tankemønstre, tal også om andre ting end corona. Tag f.eks. udgangspunkt i personens interesser og andre emner, som kan få vedkommende til at føle sig godt tilpas.
 • Fortælle faktabaseret om corona. Fortæl f.eks. at de fleste har et mildt sygdomsforløb, men at vi som samfund skal passe på de særligt udsatte og på at sygehusene ikke får for travlt i en periode.
 • Fortælle at der er rigtig mange dygtige forskere og læger, der arbejder på at udvikle behandling og vaccine.
 • Støtte personen til at følge officielle myndigheder og anerkendte nyhedsmedier, hvis personen vil følge med i udviklingen. Der er desværre rigtig mange myter på internettet om corona. Hjælp med at undgå eller udrede disse myter med faktuelle oplysninger fra de officielle kanaler, som f.eks. sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 • Støtte personen til at slukke for nyhedsstrømmen. Det er godt at holde sig orienteret, men konstante opdateringer kan bidrage til bekymring og angst.
 • Du kan f.eks. støtte personen til at tjekke nyheder på bestemte tidspunkter på dagen og anbefale personen at slukke for nyhedsstrømmen på andre tidspunkter.

Ved behov: Fortæl også om det vi ikke ved

Der er mange spørgsmål, du som støtteperson ikke kender svaret på. I samarbejdet og samværet med autistiske mennesker er det hjælpsomt, hvis vi svarer på de spørgsmål, vi kender svarene på, og at vi husker at give mellemregninger ift. den indforståethed og implicitte viden, som mange autistiske mennesker kan opleve vanskelige  i den gængse kommunikation.

Det kan også være vigtigt at gå ind i kommunikationen ift. de spørgsmål, du ikke endnu kan svare på. Du kan forsikre personen om, at myndigheder og forskere arbejder på højtryk med at finde svar, og at det har deres allerhøjeste prioritet lige nu.

 • Afhold dig fra, at komme med lommefilosofiske svar og egne sandheder, det forvirrer mere end det gavner.
 • Informér ikke om mere end det der giver mening, eller er vigtigt for det enkelte menneske
 • Vær ærlig ift. det du ikke kan svare på
 • Henvis altid til officielle og anerkendte hjemmesider og nyhedsmedier.

Print en pdf med informationen på denne side: Støtte til at forstå anbefalinger og håndtere bekymringer

Print et kort, visuelt overblik over vores anbefalinger her: Anbefalinger til støttepersoner_forstå og håndter

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os