Supervision, rådgivning og udredning

YdelserAutismefokus

Vores konsulentafdeling, Autismefokus, udbyder vejledning og rådgivning til kommuner, regioner, private opholdssteder og virksomheder. Ydelserne leveres i overensstemmelse med Serviceloven. 

Her kan du få informationer om vores ydelser og hvordan vi arbejder med supervision, rådgivning og udredning.

Ydelser:

 • Supervision
 • Rådgivning
 • Vejledning
 • Pædagogisk udredning
 • Psykologisk udredning
 • Ergoterapeutisk udredning

Supervision

Formålet med supervision er at understøtte faglig og personfaglig kvalitet og udvikling samt trivsel i arbejdet. Du kan her læse om vores tilgang til supervision og hvilke rammer vi anbefaler.

Form
Supervision er et særligt rum, hvor man som supervisand sætter sig selv i spil. Der findes forskellige metoder til supervision. Den specifikke metode aftales mellem konsulent og jer.

Vi opfordrer til, at der udarbejdes en skriftlig supervisionskontrakt forud for supervisionen. I supervisionskontrakten kan forhold som formål, metode, roller, forberedelse, ledelsesdeltagelse og fortrolighed defineres. Formålet med en supervisionskontrakt er at gøre rammer og forventninger tydelige for alle. Supervision foregår oftest over et længere forløb i samme gruppe med rimelig faste intervaller.

Vi kan tilbyde supervision fra et systemisk, psykodynamisk, narrativt og eksistentielt perspektiv.


Rådgivning

Formålet med rådgivning er at give ekspertfaglige anbefalinger ift. en konkret sag eller emne og dermed hjælpe modtagerne til at træffe beslutninger om den faglige indsats.

Form
I en rådgivning kommer konsulenten med faglige råd og anbefalinger. Rådgivning kan indeholde undervisningselementer, men er altid interaktiv, inddragende og specifik i forhold til et afgrænset emne eller borger. Der kan både være tale om enkeltstående rådgivninger og længerevarende planlagte rådgivningsforløb med et bestemt fokus eller vedrørende en specifik borger.


Vejledning

Formålet med vejledning er at medarbejderne sammen med konsulenten reflekterer og finder en vej – eller næste skridt – i forhold til en konkret faglig problemstilling.

Form
En vejledning er inddragende, dialogbaseret og undersøgende. Konsulentens rolle er at facilitere processen og byde ind med en faglig vinkel. Der kan både være tale om enkeltstående vejledninger og længerevarende planlagte vejledningsforløb med et bestemt fokus eller vedrørende en specifik borger.


Psykologisk, pædagogisk og ergoterapeutisk udredning

Psykologisk udredning
Vores autismespecialiserede autoriserede psykologer tilbyder psykologisk udredning til voksne med autisme eller med mistanke om autisme.

Klar beskrivelse og profil
Personlig udvikling og læring hos mennesker med autisme er ofte betinget af, at både netværket omkring mennesket med autisme, og mennesket selv kan operere på baggrund af en klar beskrivelse af den autismespecifikke og kognitive profil.

Autismefokus’ konsulenter kan f.eks. bidrage med udredning og ekspertise inden for disse områder:

 • Mistanke om autisme (f.eks. udredning via ADOS, ADI-R eller SCQ)
 • Behov for uddybning eller nuancering af en autismediagnose i forbindelse med pædagogisk eller socialfaglig indsats
 • Udredning af funktionsniveau/daglige færdigheder (fx via ABAS-II)
 • Udredning af eksekutive funktioner (f.eks. via BRIEF-V eller D-Kefs)
 • Udredning af begavelsesniveau (f.eks. via WAIS-IV)
 • Udredning af opmærksomhed (f.eks. via TOVA)
 • Tegn på komorbiditet herunder f.eks. selvskadende adfærd, angst, depression eller spiseforstyrrelser
 • Udredning ift. rusmiddelproblematikker/misbrug
 • Udredning af det sensoriske via Sensory Profile

Kompetente autismespecialiserede konsulenter
Autismefokus’ psykologer har alle både stor erfaring i at arbejde med mennesker med autisme og kompetencer og videreuddannelse inden for blandt andet psykoterapi og børne- og ungdomspsykiatri. Psykologerne har særlig erfaring i testning og samtaler med autistiske voksne.


Pædagogisk udredning

Vores autismespecialiserede pædagogiske konsulenter tilbyder pædagogisk udredning målrettet mennesker med autisme.

For at skabe det bedst mulige fundament for en pædagogisk indsats for mennesker med autisme, vil det ofte være nødvendigt at udarbejde en udredning af, hvilke metoder og redskaber, der matcher den individuelle, autismespecifikke profil.

Udredning
I implementeringsfasen og som opfølgning på en pædagogisk udredning kan det samtidig være hensigtsmæssigt for fagpersoner at modtage sparring og supplerende rådgivning i forhold til at give mennesket med autisme den rette hjælp.

Autismefokus’ konsulenter kan f.eks. bidrage med udredning og ekspertise inden for disse områder:

 • Udredning ift. mistrivsel eller manglende udvikling hos mennesker med autisme
 • Afklaring af fremtidig pædagogisk eller socialfaglig indsats
 • Udredning af individuelle motivationer og ressourcer
 • Udredning af funktionsniveau fx via færdighedsvurderinger
 • Udvikling af en en systematisk pædagogisk tilgang via procesmodellen
 • Koordinering af netværket omkring mennesker med autisme
 • Udredning ift. parathed til uddannelse og beskæftigelse
 • Støtte til brobygning mellem fagprofessionelle, borgere med autisme og pårørende.

Kompetente konsulenter
Autismefokus’ pædagogiske konsulenter har en pædagogisk faglig baggrund. Derudover har de alle stor erfaring i at arbejde med mennesker med autisme, men også kompetencer og videreuddannelse inden for blandt andet systemisk ledelse, konsultativ praksis, konflikthåndtering, kandidatgrader i f.eks. pædagogik og sociologisk pædagogik og mastergrad i specialpædagogik.


Ergoterapeutisk udredning

Vores autismespecialiserede ergoterapeut tilbyder sensorisk og ergoterapeutisk udredning.

For at skabe det bedst mulige fundament for en indsats for mennesker med autisme, vil det ofte være nødvendigt at udarbejde en udredning af, hvilke metoder og redskaber, der matcher den individuelle, autismespecifikke og sansemæssige profil.

Udredning
Vores ergoterapeut kan bidrage med udredning og ekspertise indenfor disse områder:

 • Sensorisk udredning via f.eks Sensory Profile og sanseintegrationsskemaer (SII)
 • Udredning og tilrettelæggelse af individuel sensorisk diæt
 • Undervisning i og støtte til implementering af trykbørstning
 • Aktivitetsanalyser, herunder f.eks. via det validerede redskab Occupational Self Assesment

Kontakt os
Hvis du har brug for mere information om vores konsulentydelser, er du velkommen til at kontakte Faglig Leder, Freja Sirdorf, tlf. 2361 7391 eller mail: FRESIR@rm.dk

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld