Undervisning og rådgivning

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forløb

I Autismefokus har vi stor erfaring med at skabe målrettede kurser, oplæg, workshops, temadage og kompetenceudviklingsforløb, som skaber positive forandringer i praksis. Det kan f.eks. være i form af uddannelse til eller oplæg for:

 • Fagprofessionelle på bosteder
 • Beskæftigelsestilbud
 • Jobcentre og myndighedsafdelinger
 • Skoler, videregående uddannelser mv.
 • Autistiske borgere og pårørende

Alt fra 2-timers oplæg til et forløb over en række temadage

Vi skræddersyer alt fra et 2-timers oplæg på en caféaften eller et fyraftensmøde til længerevarende uddannelsesforløb med f.eks. syv temadage fordelt over et år i en organisation, der ønsker tid til at afprøve og implementere det lærte. Deltagere kan være fagprofessionelle, autistiske borgere eller pårørende hver for sig, men også som blandede grupper.  

Fra det praksisnære til akademiske og teoretiske oplæg

Vores konsulenter har en lang række forskellige fagligheder. Det betyder, at vi kan tilbyde undervisning i en bred vifte af emner – fra oplæg og undervisning i praksisnære redskaber og metoder til de mere akademiske og teoretiske oplæg – ofte også i en kombination af begge.

Nogle af de organisationer, som vi har samarbejdet med i forbindelse med skræddersyede ydelser er bl.a.:

 • Holmstrupgård – et socialpsykiatrisk behandlingstilbud for børn og unge,
 • Bostedet Chr. den Xs allé for voksne med autisme,
 • Jobigen – en organisation under Viborg kommune, som har specialiseret sig i ledige borgere med udfordringer,
 • Skanderborg STU,
 • Fonden Sparta
 • med flere

Procesfacilitering og vekslen mellem faglige oplæg og øvelser

Procesfacilitering og procesledelse er en faglighed, som vi behersker og kan tilbyde. Vi har erfaring med, at nogle fagprofessionelle lærer bedst, hvis der sker en vekselvirkning mellem faglige oplæg og øvelser, mens andre foretrækker den mere traditionelle undervisningsform.

Eksempler på skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, som vi har undervist i

Ved at skræddersy dit eget forløb ud fra vores forskellige kurser og oplæg i kursuskataloget, kan du sammensætte de temadage og oplæg, som du tænker kunne give mening, ift. den viden, du mangler til din medarbejdergruppe. Se eksempler på to kompetenceforløb vi har afviklet her

Kontakt os, hvis du er nysgerrig på en skræddersyet løsning
I kursuskataloget finder du en bred vifte af faglige emner, som vi underviser i. Finder du ikke, hvad du søger her, er du velkommen til at kontakte os, for at høre mere om mulighederne for et skræddersyet forløb, der passer netop dit/jeres behov. Kontakt pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail: anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: +45 2179 1704

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os