Undervisning

Du finder her en oversigt over de temadage og oplæg, som Autismefokus udbyder.

For de fleste af vores temadage og oplæg gælder det:

  • Der er fokus på at omsætte teori til praksis, fordi sammenhængen med den daglige praksis gør det meget lettere at omsætte den nye viden til nye handlinger i hverdagen
  • Alle undervisere er tilknyttet som interne konsulenter på én eller flere af Specialområde Autismes afdelinger og har derfor fingeren på pulsen i forhold til praksisvirkeligheden

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os