Undervisning

Skræddersyede forløb

Skræddersyede forløb

I Autismefokus har vi stor erfaring med at skabe målrettede kurser, oplæg, workshops, temadage og kompetenceudviklingsforløb, som skaber positive forandringer i praksis. Det kan f.eks. være i form af uddannelse til eller oplæg for:

  • Fagprofessionelle på bosteder
  • Beskæftigelsestilbud
  • Jobcentre og myndighedsafdelinger
  • Skoler, videregående uddannelser mv.
  • Autistiske borgere og pårørende

Alt fra 2-timers oplæg til et forløb med mange temadage

Vi skræddersyer alt fra et 2-timers oplæg på en caféaften eller et fyraftensmøde til længerevarende uddannelsesforløb med f.eks. syv temadage fordelt over et år i en organisation, der ønsker tid til at afprøve og implementere det lærte. Deltagerne kan være fagprofessionelle, autistiske borgere eller pårørende hver for sig, men også som blandede grupper.

Fra det praksisnære til akademiske og teoretiske oplæg

Vores konsulenter har en lang række forskellige fagligheder. Det betyder, at vi kan tilbyde undervisning i en bred vifte af emner – fra oplæg og undervisning i praksisnære redskaber og metoder til de mere akademiske og teoretiske oplæg – ofte også i en kombination af begge.

Procesfacilitering og vekslen mellem faglige oplæg og øvelser

Procesfacilitering og procesledelse er en faglighed vi behersker og kan tilbyde. Vi har erfaring for, at nogle fagprofessionelle lærer bedst, hvis der sker en vekselvirkning mellem faglige oplæg og øvelser, mens andre foretrækker den mere traditionelle undervisningsform.

Eksempler på skræddersyede kompetenceudviklingsforløb

Her kan du se eksempler på nogle af de kompetenceudviklingsforløb, som vi har afviklet.

Kontakt os, hvis du er nysgerrig på en skræddersyet løsning
I kursuskataloget er der eksempler på nogle af de faglige emner, som vi underviser i. Finder du ikke hvad du søger her, er du velkommen til at kontakte os, for som regel vil vi kunne hjælpe dig,  eller henvise videre til andre, der har den viden du søger.
Kontakt pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail: anja.vestergaard@ps.rm.dk

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os