Skræddersyede forløb

Eksempler på skræddersyede kompetenceudviklingsforløb

Forløb til en medarbejdergruppe fra samme afdeling i et regionalt tilbud, der samarbejder med unge med autisme.

Formål

At indsatser i højere grad tager afsæt i autisme og et metodekatalog til pædagogiske indsatser, samarbejde og ugesamtaler

Udbytte

At indsatser i højere grad tager afsæt i autisme og et metodekatalog til pædagogiske indsatser, samarbejde og ugesamtaler


Opbygning
5 temadage + 1 opfølgningsdag efter et halvt år:

  • ”Autistisk anderledeshed”
  • ”Motivation- og ressourceundersøgelse, for at indsats giver mening”
  • ”Observation og registrering af adfærd der er svær at forstå”
  • ”Kommunikation og strukturerede samtaler”
  • ”2-3 kognitive metoder (efter eget valg) til brug i samarbejdet”
  • “Opsamlingsdag med fokus på omsætning til praksis”

Efter aftale med henvender, bruges 1/3 af hver temadag på omsætning af den viden der undervises i, for at give større mulighed for implementering i praksis. Medarbejderne fokuserer mellem hver temadag på det lærte i praksis. Som start på den følgende temadag, planlægges en proces med fokus på eksempler på implementering fra praksis.

Hver temadag er opbygget med en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og tilhørende rammesatte øvelser. På den afsluttende opsamlingsdag designes en proces, hvor deltagernes erfaringer med brug af teori og metoder fra temadagene kommer i spil.

Afslutningsvis præsenteres deltagerne for et oplæg fra underviseren, der understøtter medarbejdernes næste skridt i praksis.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os