Vi søger Peers til Boostcamp

Vi søger autistiske peers, der har lyst til at arbejde på vores Boostcamps. Ordet ‘peer’ kommer fra engelsk og betyder ligesindet. Peer-støtte er støtte, der gives fra borger til borger på baggrund af levede erfaringer. En autistisk peer arbejder altså med at støtte andre autistiske mennesker med baggrund i egne erfaringer og oplevelser med at være autist.

På denne side kan du få svar på en række spørgsmål om autistiske peers på Boostcamps, herunder hvilke arbejdsopgaver man har og hvordan ansøgningsprocessen er.

Du kan også få informationen samlet ved at klikke her 

Har du lyst til at ansøge om at blive peer? Ansøgningsfrist er d. 14. juni.

Hent et ansøgningsskema her 

 

 

Hvad vil det sige at være peer på Boostcamp?

Formålet med at have autistiske peers på Boostcamp er at give deltagerne nogle at spejle sig i. Fordi både deltagere og peers er autistister, er det forventningen, at deltagerne føler sig trygge og mere intuitivt forståede af de peers, der er på campen, end det er muligt at føle sig i samarbejdet med ikke-autistiske fagpersoner. Peers er derfor et godt supplement til fagpersonerne på campen.

Boostcamp er en camp med overnatning på 7-8 døgn for autistiske deltagere. Campen har fokus på deltagernes interesser, fællesskab, viden om autisme og muligheden for at møde autistiske rollemodeller/peers.
De medarbejdere, der afholder Boostcamp, er specialiserede i autisme.

Hvad er formålet?

Formålet med Boostcamp er at give deltagerne positive erfaringer med at deltage i sociale sammenhænge, øget viden om autisme og øget oplevelse af handlekraft ift. at deltage i samfundet, f.eks. på arbejdsmarkedet, i uddannelse, i foreninger eller fritidsliv.

Hvad er målgruppen?

Målgruppen er normalt/velbegavede autistiske unge og voksne fra 18-45 år. Deltagerne kan have et vist støttebehov som fx komorbiditet i lettere grad, tidligere indlæggelser i psykiatrien, social isolation, afkobling fra beskæftigelse. Boostcamp kan ikke rumme borgere med aktuelle rusmiddelproblematikker, udadreagerende adfærd, eller svær komorbiditet (som fx aktiv psykose, svær skizofreni eller svær spiseforstyrrelse).

Hvor og hvornår afholdes Boostcamp.

Boostcamp afholdes i Hinnerup. Der afholdes fem Boostcamps i perioden 2024-2025

Boostcamp for sendiagnosticerede

Én boostcamp er særligt målrettet deltagere, der har fået deres autismediagnose i en alder af 25 år eller senere. Denne camp har særligt fokus på familie- og arbejdsliv, stress og belastning, camouflering og erfaringsudveksling.

Læs mere om Boostcamp her:

https://autismeplatform.dk/projekter/boostcamp/

Som peer på Boostcamp vil du skulle varetage forskellige opgaver. To af disse opgaver er faste for alle peers (se i afsnittet herunder). Herudover byder du ind på en eller flere andre peer-opgaver, som du har lyst til. Vi kan ikke garantere, at du bliver tildelt alle de peer-opgaver, som du tilbyder at varetage.

Faste peer-opgaver

Alle peers skal varetage disse to opgaver:

Holde et oplæg

Som peer vil du blive bedt om at holde et kort oplæg af 15-30 minutters varighed for deltagerne, hvor du fortæller om dig selv. Det kan fx handle om, hvordan du oplever din autisme, hvilke styrker og udfordringer det giver. Formålet er, at deltagerne lærer dig at kende og måske kan spejle sig i noget af det, du fortæller. Du vil få tid og støtte til at forberede dit oplæg.

Stå til rådighed for spørgsmål fra deltagerne og medarbejdere

Som peer er det vigtigt, at du har lyst til at være noget for deltagerne og bidrage til at de får en god camp. Det betyder, at du, når du er på campen, skal være opmærksom på deltagerne og være åben for spørgsmål og henvendelser fra dem. Desuden skal du sparre med camp-medarbejderne, hvis de har brug for dit perspektiv på en problemstilling eller en overvejelse.

Andre opgaver til peers

Ud over de to opgaver beskrevet ovenfor, som alle peers skal varetage, skal du varetage én eller flere af disse opgaver:

Ansvarlig for en fritidsaktivitet på campen

På Boostcamp er der nogle af aftenerne tilbud om fritidsaktiviteter for deltagerne. Det kan f.eks. være brætspil, yoga eller en gåtur. Som peer kan du stå for en af disse fritidsaktiviteter.

Holde oplæg i samarbejde med en fagperson

På Boostcamp undervises deltagerne i fag, som skal give dem viden og inspiration og mulighed for at erfaringsudveksle inden for det tema, som faget handler om.

Overskrifterne på fagene er (med forbehold for ændringer):

 • ‘Autisme og sanser’
 • ‘Robusthed’
 • ‘Familie og sociale relationer’
 • ‘Autisme og stress/belastning’

Undervisningen varetages af fagpersoner i samarbejde med en peer. Som peer kan du byde ind på at supplere fagpersonens undervisning med et autistisk indefraperspektiv, hvilket vil sige, at du fortæller om dine oplevelser/erfaringer med det tema, der undervises i. Du vil inden undervisningen have tid til at forberede dig sammen med den fagperson, der står for faget.

Aktivitet efter eget valg

Du har også mulighed for selv at foreslå en aktivitet, som du som peer kan stå for. Vi sætter pris på alle forslag, men kan ikke love, at aktiviteten bliver en del af det endelige program.

Det er ikke et krav at have erfaring med peer-arbejde for at blive peer på Boostcamp. Det vigtigste er, at du har lyst og overskud til at være noget for andre.

Hvis du bliver tilbudt at blive peer på Boostcamp, skal du deltage i et seminar d. 16. og 17. august 2023 sammen med fem andre peers.

På seminaret vil I arbejde med, hvad en peer er, hvad der er vigtigt i arbejdet som peer, ligesom I vil få tid til at arbejde med de konkrete peer-opgaver, som I skal varetage. På seminaret vil der også være fokus på, hvilken støtte I har behov for, for at det bliver en god oplevelse for jer at være peers.

Seminaret afholdes af to autismespecialiserede fagpersoner, hvoraf den ene selv er autist. I vil også møde de pædagoger, som I skal samarbejde med på Boostcampen.

Seminaret afholdes på Lynet i Hinnerup, hvor de kommende Boostcamps også afholdes.

Det er frivilligt om man ønsker at overnatte på seminaret. Hvis man ønsker dette, er det muligt at få eget værelse med eget toilet og bad.

Du kan læse mere og se billeder af stedet her: https://lyn1.dk/

Hvis du bliver tilbudt at blive peer på Boostcamp, vil du få mere information om seminaret.

Hvis du bliver tilbudt at blive peer, vil du skulle deltage i et peerseminar d. 16. og 17. august. Der er program hver dag i cirka 6-7 timer inklusiv pauser. Overnatning på seminaret er frivilligt.

Herudover vil du skulle være tilstede ca. 15 timer som peer på den Boostcamp, som du skal arbejde på. Timerne er fordelt i løbet af den uge, som Boostcamp varer, og fordelingen afhænger af, hvilke peer-funktioner, du varetager.

Forud for den Boostcamp, som du skal deltage på, har du 8 timers egen forberedelse. Timerne skal gå til at forberede de konkrete peer-opgaver, som du skal stå for på Boostcamp. Nogle af timerne vil gå til forberedelse sammen med kolleger fra Boostcamp. Forud for hver camp, vil vi lave nogle mere konkrete aftaler om, hvordan du bedst bruger dine forberedelsestimer.

Peer-arbejdet er honorarlønnet.

Du vil få et honorar på 3.000 kr. for deltagelse på peerseminaret den 16. og 17. august 2023.

 

Derudover vil du, når du har arbejdet på en Boostcamp, modtage et honorar på 4.200 kr. Dette honorar dækker 15 timers tilstedeværelse på Boostcampen og 8 timers forberedelse forud for den camp, du skal arbejde på.

 

Hertil kommer, at du kan få kørselsgodtgørelse pr. kørt km. eller refusion af udgifter til offentlig transport.

Hvis du modtager en offentlig ydelse, kan det være en god at tjekke med den myndighed der udbetaler ydelsen, om det er ok at du også modtager honoraraflønning.

Der holdes fem Boostcamps:

 • Camp 1: Januar 2024
 • Camp 2: Juni 2024
 • Camp 3: November 2024
 • Camp 4: Juni 2025
 • Camp 5: November 2025

 

Der skal bruges to peers på hver Boostcamp. Du vil blive tilbudt at være peer på minimum én camp. Når vi tilbyder dig at blive peer, vil vi også fortælle hvilken Boostcamp, du bliver tilknyttet.

 

Vi er klar over, at der er lang tid fra man har været på peerseminar til man skal arbejde på Boostcamp. Vi har planlagt det sådan, fordi de konkrete peer-aktiviteter, som de kommende peers byder ind med, vil blive beskrevet i programmet for potentielle deltagere. I materialet vil der også være en kort beskrivelse af, hvilke peers deltagerne kan møde. Vi kan derfor først blive færdige med programmet, når peer-seminaret er afholdt.

 

Vi holder en årlig peer-dag/møde, hvor vi mødes og genopfrisker læringen fra peerseminaret. Det er også muligt løbende at tale med os undervejs i perioden.

Hvordan ansøger man om at være peer og hvad er ansøgningsprocessen?

Du kan ansøge om at blive peer på Boostcamp på én af følgende tre måder:

 

 1. Du udfylder et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes her
 2. Du skriver selv en ansøgning, som det bedst passer dig.
 3. Du optager en video eller en lydfil, som du sender til os.

Helt overordnet er vi interesserede i at vide:

 • Hvorfor har du lyst til at være peer?
 • Hvad håber du, at deltagerne kan få ud af at møde dig som peer.?
 • Hvilke peer-funktioner kan du byde ind med på Boostcamp
 • Om du kan se dig selv være peer på campen for sendiagnosticerede (ikke et krav)

Hvis du foretrækker en mere konkret ramme, kan du ansøge ved at benytte dig af ansøgningsskemaet, hvor vi stiller en række spørgsmål, som vi beder dig besvare.

Ansøgningen skal sendes til os på mail, så vi senest har den onsdag d. 14. juni 2023 kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes til projektleder for Boostcamp Krista Kajberg på mail: krikaj@rm.dk

Vi sender dig en bekræftelse, når vi har modtaget din ansøgning. Ud af de ansøgninger vi får, udvælger vi nogle ansøgere, som vi inviterer til en samtale, hvor vi kan lære dem bedre at kende. Du kan forvente at høre fra os cirka en uge efter ansøgningsfristen, hvis du bliver inviteret til samtale.

Hvis vi på baggrund af din ansøgning gerne vil invitere dig til en samtale, kontakter vi dig. Samtalen foregår d. 28. juni 2023. Til samtalen vil der være to-tre medarbejdere fra Specialområde Autisme til stede. Til samtalen vil vi gerne lære dig lidt at kende og spørge uddybende ind til det, du har beskrevet i din ansøgning. Samtalen er også en mulighed for, at du kan stille spørgsmål og tage stilling til, om opgaven er noget for dig. Samtalen vil vare 30-45 minutter. Hvis du bliver udvalgt til at komme til samtale, vil vi sende dig uddybende information om hvordan samtalen konkret vil foregå.

Vi skal finde højst seks peers. I vores udvælgelse kigger vi efter, hvorfor man har lyst til at være peer. Vi kigger også efter hvad man kan bidrage med på Boostcampen, og om man er klar til at være noget for deltagerne og bidrage til at de får en god camp.

Vi skal finde peers som supplerer hinanden godt i forhold til hvilke peer-opgaver peers ønsker at byde ind på, hvilke typer peers er og hvilke interesseområder, de har.

 

De peers, som vi udvælger, skal selv kunne stå for transport til og fra Boostcampen – eventuelt med hjælp fra partner, familie og venner. Boostcampen afholdes på Lynet, Haraldslundvej 11, 8382 Hinnerup.

Du får svar på, om du tilbydes at blive peer på Boostcamp senest d. 1. juli 2023. Alle andre ansøgere vil få et afslag også senest d. 1. juli 2023.

Illustration af person der vinkerHar du spørgsmål eller brug for at tale med os om, om det kunne være noget for dig at ansøge om at blive peer på Boostcamp?

Så er du velkommen til at ringe, skrive en mail eller sende en sms til projektleder Krista Kajberg:

krikaj@rm.dk eller tlf.: 2921 8965.

Stil spørgsmål