Boostcamp


Vi afholder to Boostcamps i 2024 – læs mere her

boostcamp

Jeg har haft min diagnose i fire år. Da jeg fik min diagnose fik jeg ikke ret meget at vide udover at: ‘Du har Aspergers’. Så hvad betyder det egentlig? Altså det sidder man
tilbage og tænker. På Boostcampen, der sidder man og tænker: Huh, så er det derfor, jeg har det sådan”

Deltager på Boostcamp

Boostcamp er en ny indsats udviklet af Specialområde Autisme og pilotafprøvet i samarbejde med Viborg Kommune i 2020. Pilotafprøvningen er evalueret af DEFACTUM og har vist lovende resultater. Med en generøs donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond er det nu muligt for os i samarbejde med Aarhus Kommune og Herning Kommune at videreudvikle og udbrede Boostcamp.

Fokus på fællesskab og interesser

Boostcamp er en styrkebaseret indsats med fokus på fællesskab, interesser og rollemodeller/peers. Dette er der ikke tradition for på voksenautismeområdet. Her har det typiske udgangspunkt været individuelle tilbud som eksempelvis botilbud, bostøtte eller kontaktpersoner og et fokus på at skabe motivation hos den enkelte. Boostcamp starter et andet sted: Afsættet er, at alle er motiverede, at alle har behov for at indgå i meningsfulde relationer, og at oplevelsen af at lykkes med noget sammen med andre kan være en positiv løftestang for øget handlekraft i andre dele af tilværelsen.

Boostcamp er målrettet normalt- og velbegavede autistiske unge voksne med et vist støttebehov.

Vi afholder fem Boostcamps i perioden 2023-2026. Pladserne på de fem Boostcamps er i første omgang målrettet unge voksne, der er bosat i Aarhus Kommune eller Herning Kommune. Er der overskydende pladser, vil de blive tilbudt til andre kommuner.

 

Boostcamp er:

  • En camp på 8 dage for autistiske unge og voksne i autismevenlige rammer
  • Fællesskab, netværksdannelse og erfaringsudveksling blandt deltagerne
  • Undervisning der sætter fokus identitet, styrker og mestring
  • Autistiske peers, der understøtter fællesskabet
  • Linjefag, f.eks. bordrollespil, kunst og natur & mad
  • Tæt samarbejde med kommunale kontaktpersoner før, under og efter Boostcampen
Videreudvikling af indsatsen

Donationen fra den A.P. Møllerske Støttefond giver os mulighed for i samarbejde med de deltagende kommuner, autistiske repræsentanter og fagpersoner at udvikle og optimere indsatsen. I videreudviklingen vil der bl.a. være fokus på, hvordan vi kan integrere individuelle eller gruppebaserede peerindsatser, hvor autistiske peermentorer støtter deltagerne.

Vi ønsker også at styrke vores samarbejde med frivillige foreninger og –fællesskaber og give disse en større plads i indsatsen for at understøtte netværksdannelse og tilknytning til lokalsamfundet. I det hele taget er der et stærkt fokus på, hvordan vi kan styrke forankring fra camp til hverdagsliv og på denne måde forhåbentlig styrke deltagernes udvikling også efter endt camp.

Camp målrettet sentdiagnosticerede voksne

I videreudviklingen har vi også et ønske om at målrette en camp til sentdiagnosticerede voksne. Der eksisterer i dag ikke opfølgende tilbud i psykiatrien, når man får stillet en autismediagnose som voksen. Dette på trods af, at en diagnose i en sen alder kan have stor betydning for identitet og selvopfattelse. Vi ser derfor et stort potentiale i en Boostcamp særligt for denne gruppe. Her kan der fx være særligt fokus på psykoedukation, camouflering, familie- og arbejdsliv og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Evaluering af Boostcamp

Boostcamp vil blive fulgt og evalueret af en ekstern evaluator. Vi bliver derfor løbende klogere på betydningen af en indsats, der er interessebaseret og fællesskabsorienteret. Vores forhåbning er at deltagerne via deltagelse på campen vil opnå:

  • Positive erfaringer med deltagelse i sociale sammenhænge
  • Øget viden om autisme
  • Øget selvforståelse
  • Øget oplevet handlekraft ift. deltagelse i samfundet

På lang sigt håber vi, at deltagerne oplever styrket selvidentitet, øget autonomi og opnår øget deltagelse i samfundet. Det kunne eksempelvis være deltagelse på arbejdsmarkedet, i uddannelse, i frivillige foreninger eller i fritidsliv.

Få mere at vide:

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder 

Udviklingskonsulent Krista Kajberg. Kontakt Krista på: krikaj@rm.dk eller 2921 8965.

Projektperiode

2023-27

Finansiering 

Den A.P. Møllerske Støttefond

Samarbejdspartnere 

Aarhus Kommune, Herning Kommune, Autisme Ungdom, Landsforeningen Autisme, Social- og Boligstyrelsen

Del


Stil spørgsmål