Første møde i det Autistiske Advisory Board

“Nu kan der jo nemt gå inflation i at kalde en begivenhed historisk, men jeg er ret sikker på, at i dag er en historisk dag i Specialområde Autisme . Sådan lød ordene fra faglig udviklingschef, Freja Hamalainen Sirdorf, da hun bød velkommen til det første møde i Specialområde Autisme nye Autistiske Advisory Board.

Spændt forventning og glade hilsener

Der var en stemning af spændt forventning, måske en anelse nervøsitet og glade hilsner blandt medlemmerne, da Specialområde Autismes nye Autistiske Advisory Board var samlet til det første møde. Og efter en velkomst fra områdechef Vivian Elkjær og en introduktion til Specialområde Autisme, var boardet allerede i fuld gang med at bidrage – nemlig med en lang liste over forslag til kommende emner til Autismeplatformen og forslag til ændringer som skal målrette websitet mere direkte til autistiske mennesker.

Involvering af autister som ikke kan være med i boardet

I sin del af velkomsten gjorde Freja Sirdorf opmærksom på den problematik der er i, at en del af den autistiske målgruppe ikke kan deltage i Autistisk Advisory Board – fx autister med begrænset talesprog. Det vil derfor være en opgave for boardet sammen med Specialområde Autisme at være opmærksom på også at involvere den gruppe og denne gruppes perspektiver på andre måder.

Emner som SAU bør blive klogere på

I sin præsentation udtrykte Freja Sirdorf også håb om, at medlemmerne har lyst til at bidrage på forskellig vis i forhold til de temaer, der bliver valgt – fx ved at skrive eller bidrage til artikler. Med til dagsordenen på det første møde hørte selvfølgelig også en præsentation af de enkelte medlemmer og deres ønsker til emner, som SAU efter deres mening bør bliver klogere på. Her blev bl.a. følgende nævnt:

 

📌 Autister med PDA-profil (herunder også borgere med begrænset talesprog)

📌 Autisme og psykiatriske komorbiditeter

📌 Autistiske kvinder

📌 Sex og samliv

📌 Relationers betydning i samarbejdet mellem autist og fagperson

📌 Angst

📌 Kroppen

📌 Skole og uddannelse

📌 Autister med fysiske sygdomme/ autist i sundhedsvæsenet

📌 Autisme og spiseforstyrrelser

 

FAKTA OM DET AUTISTISKE ADVISORY BOARD

I Specialområde Autisme arbejder vi ud fra tanken “Intet om os uden os”. For at vi i endnu højere grad kan tage udgangspunkt i autistiske menneskers levede erfaringer, har vi oprettet Autistisk Advisory Board.

 

Boardet har 10 medlemmer som alle har eller haft en tilknytning til Specialområde Autisme. Derudover deltager Autisme Ungdom og Autisme- og Aspergerforeningen med en repræsentant fra hver forening.

 

Fra Specialområde Autisme deltager Freja Sirdorf, faglig udviklingschef, og konsulenterne Tina Bak-Møller og Krista Kajberg som fungerer som facilitatorer for boardet. Medlemmer af boardet er valgt for en to-årig periode.

Hvilke opgaver har Autistisk Advisory Board?
  • Boardet har en redaktionel i forhold til Autismeplatform.dk, hvor boardet udvælger og kvalificerer kommende temaer
  • Bidrager i vores arbejde med kvalitetsudvikling. Det kan f.eks. handle om, hvordan vi bedst muligt involverer borgere i dokumentationsopgaven, eller hvordan vi bedst muligt samarbejder med borgere om sundhed
  • Kvalificerer spørgeskemaer
  • Bidrager med egne projektideer
  • Kvalificerer projektideer
  • Bidrager til udvikling af Specialområde Autismes uddannelser (Autismepilotuddannelser, LA2 og Åben Dialog), vores faglige fundament og strategi

Stil spørgsmål