Materiale fra Autismepiloten

Her finder du digitale redskaber og modeller fra Autismepilotuddannelserne. Under hver skabelon finder du både et udfyldt eksemplar og en tom version, som du kan downloade og arbejde med digitalt.

Procesmodellen

Understøtter en målrettet og systematisk indsats ift. at forstå og arbejde med adfærd.

Registreringsskema

En metode til at opstille og registrere faktorer udvalgt efter, hvad der formodes at have betydning for borgerens adfærd i en given situation.

Færdighedsvurdering

Kortlægger en borgers præcise færdighedsniveau indenfor en konkret, afgrænset aktivitet/situation.

Hypotesedannelse

Værktøj til faglig kvalificering af hypoteser.

Dit og mit perspektiv

En struktureret gennemgang af en social hændelse. Målet er at være nysgerrig på flere perspektiver af en situation.

Trafiklysmodellen

Modellen afdækker borgerens relationer til andre mennesker. Modellen bruges også som afsæt til at udvikle relationer med det formål, at borgeren kan opleve større tryghed i samarbejdet med medarbejdere.

Batterimodellen

Redskab til dataindsamling og skaleringsredskab under de kognitive metoder. Modellen bruges til at kortlægge og give bevidsthed om, hvad der giver og tager energi.

sla(d)r

Et redskab til dialog og undersøgelse af kommunikation og kommunikationens mange udtryk. Se, lyt, afstem dig og responder.

Stil spørgsmål