LA2 I SAMARBEJDET MED AUTISTISKE UNGE OG VOKSNE

Et tredages kursus 

  • Bedre trivsel for borgerne
  • Færre konflikter
  • Forebyggelse af vold, trusler og magtanvendelser

Det er blot nogle af de resultater, der kommer ud af bruge metoden LA2. LA2 er en videreudvikling af Low Arousal og har et stærkt fokus på indefraperspektivet. Vi udbyder nu tredages kurser i LA2, hvor fokus er, hvordan man konkret kan bruge denne metode i samarbejdet med autistiske unge og voksne.

Hvad får jeg ud af kurset?

Du bliver klædt på til at anvende LA2 ind i en autismespecifik kontekst. Du vil på kurset arbejde med konkrete redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og til at fremme hverdagstrivsel. Konkret får du på kurset:

  • Indsigt i de teoretiske perspektiver, som LA2 bygger på
  • Indsigt i, hvordan LA2 som metode kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og for dig selv som fagprofessionel
  • Fokus på indefraperspektiver / det tilstræbte indefraperspektiv
  • Konkrete redskaber til at fremme trivsel, forebygge konflikter og til udvikling af nye handlemuligheder i voldsomme sammenhænge
  • Mulighed for at afprøve materialet og drøfte erfaringerne med undervisere og medkursister
  • En kobling mellem LA2 og autismefeltet
Pris

Prisen for kurset er 3.080 kr. eksklusiv moms.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til socialfaglige medarbejdere, der samarbejder med autistiske unge og voksne, og som gerne vil have inspiration og konkrete redskaber til at fremme trivsel og forebygge eller mindske antallet af kritiske episoder.

Hvem er dine undervisere?

Du vil på kurset møde autismespecialiserede og LA2-certificerede undervisere, som selv arbejder med LA2 ind i en autismespecifik kontekst.

Interesseret?

Se i vores kalender, hvornår vi udbyder næste kursus.

Du er også velkommen til at kontakte vores konsulenter, hvis du vil høre mere om mulighederne for et skræddersyet forløb til din arbejdsplads:

Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Pædagogisk konsulent Mette Burgaard Madsen på mail:  MEBUMA@rm.dk  eller telefon: 2917 7870

Stil spørgsmål