om autismeplatform.dk

- STÆRKT FORANKRET. DYBT FORUNDRET​ -

Autismeplatform.dk er et website skabt i regi af Specialområde Autisme, Region Midtjylland

En platform kan betyde et bestemt styresystem til en computer. Det er kendt og hyppigt brugt at forstå autisme som netop et anderledes – ikke forkert, eller ødelagt – styresystem. Det er en tanke, vi køber ind på og en tanke Autismeplatform.dk beror på.

En platform kan også være en stærkt forankret udsigtspost. Sådan vil vi gerne betragte Autismeplatform.dk – som en platform der er stærkt forankret i den nuværende autismeviden, men samtidig dybt forundret kigger ud mod de opdagelser vi endnu ikke har gjort os.

Det forankrede og det forundrede er gensidige afhængige. Uden den stærkt forankrede viden er vi ikke i stand til at formulere de gode spørgsmål til fremtiden, eller til at spejde kvalificeret mod alt det vi stadig mangler viden om, og som vi gerne vil være med til at skabe. Uden forundringen vil vores forankring lynhurtigt svækkes.

Vi skal blive ved med at blive klogere

Siden autisme blev beskrevet første gang i 1940erne er vi blevet markant klogere. Heldigvis. Årti for årti er der kommet ny viden, som bygger ovenpå, udfordrer eller forkaster den eksisterende.

I dag udkommer der dagligt nye forskningsartikler om autisme. Den viden skal ud og leve, den skal trykprøves og gøre gavn. Vi skal opdage videnshullerne og sikre en tæt kobling mellem den viden og de behov der er hos autistiske mennesker, pårørende, fagprofessionelle og forskere. Det skal Autismeplatform.dk bidrage til.

Alt for mange autistiske mennesker havner på sidelinjen, udenfor de livsvigtige fællesskaber, alt for mange autistiske mennesker oplever mistrivsel, for lav livskvalitet og for få oplever at blive mødt af accept og forståelse i vores samfund.

Flere spørgsmål, færre svar

Med Autismeplatform.dk skaber vi en platform, hvor vi i fællesskab og på tværs af neurologiske forskelligheder, fagligheder og standpunkter, kan dyrke nysgerrighed, dialog og samskabelse. Vi vil insistere på værdien af den mangfoldighed, vi mener gør os rigere som samfund.

Vi mener, at vi når længere med de gode spørgsmål, end med de skråsikre svar. Vi tror på, at vi bliver klogere af at give plads til tvivlen og insistere på at lytte til de perspektiver, vi ikke forstår eller er uenige i. Nogle gange vil disse perspektiver bekræfte eller ligefrem styrke os i vores eksisterende grundlag, andre gange vil de flytte os nye steder hen. Så længe vi husker ikke at gå på kompromis med vores værdier og menneskesyn, vil vi uanset hvad stå styrket tilbage.

Grobund for accept og mangfoldighed

Det er vores ambition, at Autismeplatform.dk kan bidrage til at danne grobund for accept af autistiske mennesker og værdsættelse af den mangfoldighed, der gør os rigere som samfund.

Det håber vi at opnå via de visioner vi har sat os, nemlig at Autismeplatform.dk:

  • Altid involverer og samarbejder med autistiske mennesker.
  • Skaber og understøtter nysgerrighed, dialog og samskabelse.
    Sikrer, at flere får let adgang til viden om autisme.
  • Bidrager til at viden fra forskning oversættes, så det kan afprøves i praksis.
    Bidrager til at opdage og udfylde videnshuller.
Vil du være med?

Det er høje ambitioner og store visioner at have med Autismeplatform.dk. Dem kan vi på ingen måde indfri alene. Vi håber derfor, at I har lyst til at være med – uanset om du selv har en autismediagnose, om du identificerer dig med autisme, er pårørende, fagperson, politiker, forsker, studerende eller blot synes autisme er interessant. Vi har brug for alle stemmer. 

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har ideer til tiltag eller indhold, som kan hjælpe os med at nå de visioner vi har med Autismeplatform.dk.

Her kan du læse om de forskellige måder, du på nuværende tidspunkt kan bidrage på.

Stil spørgsmål