Autismepilot voksenpsykiatrien

Autismepilot Voksenpsykiatri er en kompetenceudviklende uddannelse om autisme til medarbejdere i voksenpsykiatrien. Uddannelsen kan rekvireres af organisationer, der ønsker at uddanne en gruppe af medarbejdere. Det er også muligt at tage elementer af uddannelsen og sammensætte et forløb eller en temadag, så indholdet passer netop til jeres behov. Er du interesseret i denne model, er du velkommen til at henvende dig til os. Det er ikke muligt at tilmelde sig uddannelsen som enkeltperson.

Målgruppe:

Autismepilot Voksenpsykiatri er for medarbejdere, der arbejder som f.eks. sygeplejerske, SOSU-assistenter eller pædagoger i voksenpsykiatrien på et sengeafsnit eller på ambulante afsnit.

Autismepilot Voksenpsykiatri giver dig et solidt grundlag af viden indenfor:
 • Diagnosekriterier og diagnostik
 • Differentialdiagnostik og komorbiditet
 • Teorier der kan hjælpe til forståelse af autisme
 • Autismeforståelse gennem tiden
 • Sent diagnosticerede mennesker med autisme og konsekvenserne deraf
 • Kamouflering
 • Indefraperspektiver – hvor du undervejs vil møde autistiske undervisere
Hvad er særligt ved Autismepilot Voksenpsykiatri?

Det unikke ved uddannelsen er, at der hele vejen gennem forløbet er en nær kobling mellem teori og praksis. Kursisterne vil på uddannelsen indgå i faciliterede netværk og få mundtlig feedback på den praksisopgave, de laver.

Indhold og opbygning:

Autismepilot Voksenpsykiatri består som udgangspunkt af følgende aktiviteter:

 • Modul 1: Autismeforståelse (to undervisningsdage)
 • Modul 2: Samarbejde med autistiske mennesker (én undervisningsdag
 • Modul 3: Autisme og komorbiditet (én undervisningsdag)
 • To sparringsmøder i netværksgrupper. Disse faciliteres af underviserne fra uddannelsen
 • En casebaseret praksisopgave med individuel feedback fra underviserne

Det er også muligt at tage elementer af uddannelsen og sammensætte et forløb eller en temadag, så indholdet passer netop til jeres behov. Er du interesseret i denne model, er du velkommen til at henvende dig til os.

Kontakt:

Ønsker du eller din arbejdsplads at høre mere om Autismepilot Voksenpsykiatri, eller ønsker du at vi skræddersyr et forløb eller en temadag, som passer til netop jeres behov, så kontakt venligst: Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på mail: anja.vestergaard@ps.rm.dk eller telefon: 2179 1704

Stil spørgsmål