projekter

aktuelle projekter

Vælg den artikel du vil læse mere om nedenfor.

“En af de vigtigste ting jeg fik med fra Boostcampen var det der med, at man havde nogle andre, man kunne relatere til.”

“Jeg tror rigtig meget, at jeg manglede en at spejle mig i.”

Når man bor på et botilbud, kan de medarbejdere, som man samarbejder med, blive dybt involveret i den enkeltes privatsfære og have stor betydning for trivsel og udvikling

Projektet er et delelement i en større investering i at koble det socialfaglige og arbejdsmiljømæssige via implementering af LA2, som med borgerinvolvering søger at forebygge voldsomme episoder.

Afsluttede projekter

Vælg den artikel du vil læse mere om nedenfor.

Spiseforstyrrelsesprojekt

Forskningsmæssigt er der identificeret et sammenfald mellem autisme og spiseforstyrrelser særligt hos piger og kvinder.

Et projekt i efteråret 2021 kickstartede Specialområde Autismes erfaringer med brugen af musikterapi som metode.

Med Virtual Reality (VR) får vi nye muligheder for at arbejde med social træning og eksponering.

For mange autistiske voksne vil et selvstændigt og meningsfyldt voksenliv også indebære at bo i egen bolig.

Fasemodellen tydeliggør min udvikling og hjælper mig med at fokusere på de aktuelle delmål.

Den første generation af mennesker, som fik autismediagnosen i 1980’erne er blevet ældre.