information om Boostcamp 2024 til kommunale rådgivere

Her kan du finde information, der kan være relevant for dig som rådgiver, hvis du samarbejder med en borger, der er i målgruppen for Boostcamp. 

Hvad er Boostcamp? 

Boostcamp er en camp med overnatning på otte dage for autistiske unge og voksne fra Aarhus eller Herning Kommune. På campen er der fokus på deltagernes interesser, viden om autisme og at skabe et godt og trygt fællesskab for alle. Boostcamp foregår i Hinnerup på ‘Lynet selskabs- og kursuscenter’. Boostcamp 2 afholdes d. 23.-30. januar 2024 med fælles gensynsdag d. 23. april. Der afholdes yderligere fire Boostcamps i hhv. juni 2024, november 2024, juni 2025 og november 2025. Boostcamp i juni 2024 er særligt målrettet sendiagnosticerede, der har fået deres autismediagnose i en alder af 24 år eller senere.

Hvad er målgruppen for Boostcamp? 

På en Boostcamp er der ca. 12-15 deltagere. Der er tre pædagoger tilstede, hvoraf to overnatter. For at deltage på Boostcamp 2 skal man være autist, normalt- til velbegavet og være over 18 år. Man skal have fået sin autismediagnose i en alder af 24 eller senere. Man skal bo i Aarhus eller Herning Kommune.

For at deltage på de øvrige camps skal man være autist, normalt- til velbegavet, mellem 18 og 45 år og bo i Aarhus eller Herning Kommune. Boostcamp kan rumme deltagere med et vist støttebehov og udfordringer som fx komorbiditet i lettere grad, tidligere indlæggelser i psykiatrien, social isolation, afkobling fra uddannelse/beskæftigelse og lign.

Boostcamp kan ikke rumme deltagere med udadreagerende adfærd, aktuelle rusmiddelproblematikker eller svær komorbiditet (som fx aktiv psykose, svær skizofreni eller svær spiseforstyrrelse).

Hvad koster det at komme på Boostcamp? 

Boostcamp-ophold er finansieret af Aarhus og Herning Kommuner og er desuden støttet af den A.P. Møllerske støttefond. Det betyder, at de pladser som udbydes, allerede er finansieret.

Der er en egenbetaling for deltageren på 700 kr., som dækker måltiderne på Boostcamp.

Kommunal kontaktperson

På Boostcamp lægger vi vægt på at understøtte, at læring og positive erfaringer fra campen bringes med tilbage til deltagerens hverdagsliv. Når borger ansøger om at komme på Boostcamp, skal borger derfor i ansøgningen angive en kommunal kontaktperson, som deltageren har et godt samarbejde med i hverdagen. Det kan fx være en mentor, en bostøtte eller en kontaktpædagog. Kontaktpersonen deltager sammen med borgeren i:

 

  • en indledende samtale, som foregår ca. en måned inden Boostcampen begynder
  • en afsluttende samtale på Boostcampens sidste dag
  • evt. 1-2 opfølgende samtaler, som foregår inden for 6 måneder efter Boostcamps afslutning. Borger vælger her selv, hvem vedkommende ønsker deltager.

 

Borgere som ikke aktuelt har en indsats i kommunen kan også på egen hånd søge om at komme på Boostcamp og kan i stedet angive en kontaktperson fra det personlige netværk.

Stil spørgsmål