Autistisk involvering i ansættelsesprocesser

Flere af de mennesker, som er tilknyttet Specialområde Autismes tilbud, har givet udtryk for et ønske om at være mere involveret, når nye medarbejdere bliver rekrutteret og ansat. Det er forståeligt, for de kommende medarbejdere kan blive dybt involverede i den enkeltes liv og få betydning for den enkeltes trivsel. Det er et ønske, som er i fuld overensstemmelse med vores menneskesyn, faglige tilgang og metoder – Intet om os uden os. Derfor har vi nu udarbejdet et idékatalog, der inspirerer til, hvordan dette kan gøres.

 

En bred vifte af muligheder

Freja Sirdorf, der er faglig udviklingschef i Specialområde Autisme, siger om tiltaget:
“At involvere målgruppen i ansættelsesprocesser er hverken en ny eller innovativ ide. På nogle typer af tilbud på socialområdet er det heldigvis gængs praksis, at der sidder borgere med i ansættelsesudvalg. Det er mit indtryk, at det er mindre udbredt på autismeområdet og når vi kigger på os selv, ønsker vi at blive bedre til dette. Vi ønsker også at have en bred vifte af muligheder, så man ikke udelukkes fra indflydelse, hvis man ikke kan indgå i ansættelsesudvalg. Jeg glæder mig til at følge de erfaringer, vi gør os.”

 

Flere måder at være involveret på

Der er netop mange måder, at være involveret i ansættelsesforløb, hvilket vi har forsøgt at inkludere i kataloget. Emner i kataloget er:

 

  • Ideer til involvering i forhold til:
    Behovsafdækning, stillingsopslag, markedsføring af stillingsopslaget, udvælgelse af kandidater og afholdelse af samtaler
  • Redskaber og processer i inddragelse:
    Fokusgruppeinterview, skaleringsøvelse, perspektivskifte, illustrationer til involveringsproces

 

Idékataloget er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af autistiske borgere og konsulenter fra Specialområde Autisme. Tanken er, at vi udløbende kan udvide kataloget med idéer i takt med, at vi gør os flere erfaringer.

 

Bestilling af et eksemplar af idékataloget

Du kan bestille et digitalt eksemplar af idékataloget ved at sende en mail til udviklingskonsulent Johanne Rørdam Svane: johsva@rm.dk

 

Stil spørgsmål