Fasemodellen

Fasemodellen – et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv
Fra vores egen praksis samt Socialstyrelsens undersøgelser ved vi, at overgangen til voksenlivet kan være særligt udfordrende for unge med autisme. Derfor har vi udviklet en model, der skal lette denne overgang. Vi kalder den Fasemodellen.

Formålet med Fasemodellen er at tilbyde rammer, hvor unge mennesker med autisme udvikler kompetencer, så de på sigt kan flytte i egen bolig med kommunal bostøtte. Fasemodellen tager udgangspunkt i et borger- og ressourceperspektiv og har fokus på medborgerskab, øget selvbestemmelse, ansvar for eget liv og respekt for forskellighed.

Fasemodellen tydeliggør min udvikling og hjælper mig med at fokusere på de aktuelle delmål. Jeg får tryghed og støtte til at kunne arbejde henimod at kunne bo i egen lejlighed.
Ung pige med Aspergers på botilbuddet Kildegade

Investering i fremtiden
Med Fasemodellen ønsker vi at forebygge, at de unge ender i mistrivsel og isolation fra samfundet i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Indsatsen i Fasemodellen er dermed en investering i den unges fremtid, hvor tanken er, at en højt specialiseret og fokuseret indsats i forbindelse med denne overgang kan ruste borgeren til at leve et meningsfuldt liv på egne præmisser.

Fasemodellen er opbygget omkring et tæt og formelt samarbejde mellem region og kommune. Målet er at minimere de strukturelle udfordringer, der kan være forbundet med overgange i den offentlige sektor, og dermed sikre at den unge ikke falder mellem to stole.

Tre særlige indsatser
I Fasemodellen er der tre særlige indsatsområder, som alle modtager støtte i: Selvforståelse, robusthed og medborgerskab.

Målet er, at de unge ikke alene skal lære at håndtere de praktiske opgaver, som rengøring, madlavning og økonomi, men også være mentalt rustede til et liv i egen bolig samt til at håndtere livets små og store udfordringer.

Fem-årig evaluering
Fasemodellen er udviklet af Specialområde Autisme med input fra en lang række borgere med autisme, Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme.

Modellen bliver fulgt og evalueret af Metodecentret over en femårig periode. Evalueringen er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at vi løbende får input og feedback, som vi benytter i det fortsatte arbejde med udvikling af Fasemodellen.
Fasemodellen er implementeret på vores botilbud Kildegade i Horsens.
Læs mere om tilbuddet Kildegade

Næste skridt
Vi arbejder aktuelt på at konceptualisere Fasemodellen, så vi og andre kan benytte principperne i Fasemodellen på andre tilbud. Til dette arbejde benytter vi bl.a. de feedback notater, vi får fra den eksterne evaluering. Når den eksterne evaluering er færdig i 2021, vil vi formidle resultaterne her på Autismeplatform.dk.

Mere information
Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte faglig leder, Freja Hamalainen Sirdorf på Freja.Sirdorf@ps.rm.dk eller telefon 2361 7391.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtage spædnende nyt på området for autisme.

Vælg et eller flere emner til højre, og tilmeld med din emailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vælg emne(r)

Indtast email og tilmeld