Fasemodellen

Afsluttet projekt 

Fasemodellen er udviklet af Specialområde Autisme med input fra en lang række autistiske borgere, Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme. Modellen er blevet fulgt og evalueret af Metodecentret over en femårig periode. Evalueringen kan findes her.

Fasemodellen tydeliggør min udvikling og hjælper mig med at fokusere på de aktuelle delmål. Jeg får tryghed og støtte til at kunne arbejde henimod at kunne bo i egen lejlighed.

Fra vores egen praksis samt Socialstyrelsens undersøgelser ved vi, at overgangen til voksenlivet kan være særligt udfordrende for unge med autisme. Derfor har vi udviklet en model, der skal lette denne overgang. Vi kalder den Fasemodellen.

Formålet med Fasemodellen er at tilbyde rammer, hvor unge mennesker med autisme udvikler kompetencer, så de på sigt kan flytte i egen bolig med kommunal bostøtte. Fasemodellen tager udgangspunkt i et borger- og ressourceperspektiv og har fokus på medborgerskab, øget selvbestemmelse, ansvar for eget liv og respekt for forskellighed.

Investering i fremtiden

Med Fasemodellen ønsker vi at forebygge, at de unge ender i mistrivsel og isolation fra samfundet i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Indsatsen i Fasemodellen er dermed en investering i den unges fremtid, hvor tanken er, at en højt specialiseret og fokuseret indsats i forbindelse med denne overgang kan ruste borgeren til at leve et meningsfuldt liv på egne præmisser.

“Nu synes jeg jo bare det er endnu sejere, når jeg gør noget, for nu gør jeg det med autisme. Jeg ser ikke så skidt på det, som jeg gjorde dengang jeg flyttede ind. Der delte jeg det meget op mellem mig og autismen, at det var to forskellige dele. Og dét er det ikke længere. Det er rigtig rart, at det ikke er et eller andet dårligt jeg sådan skiller ud fra resten af mig, men at det bare er en del af mig og vi påvirker hinanden. Vi kan ikke skilles ad”

Fasemodellen er opbygget omkring et tæt og formelt samarbejde mellem region og kommune. Målet er at minimere de strukturelle udfordringer, der kan være forbundet med overgange i den offentlige sektor, og dermed sikre at den unge ikke falder mellem to stole.

Fasemodellen består af fire faser og tre overgange. Det er medarbejdernes opgave at minimere de vanskeligheder, der kan være forbundet med overgangene. Medarbejderne understøtter den unge i at udvikle sine ressourcer og kompetencer. Indsatsen er individuelt tilrettelagt, så er der ingen tjekliste for, hvilke færdigheder den unge skal lære i de forskellige faser.

Tre særlige indsatser

I Fasemodellen er der tre særlige indsatsområder, som alle modtager støtte i henholdsvis: Selvforståelse, Robusthed og Medborgerskab.

Målet er, at de unge ikke alene skal lære at håndtere de praktiske opgaver, som rengøring, madlavning og økonomi, men også være mentalt rustede til et liv i egen bolig samt til at håndtere livets små og store udfordringer.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder 

Faglig udviklingschef Freja Hamalainen Sirdorf. Kontakt Freja på: fresir@rm.dk eller 2361 7391.

 

Projektperiode

2016-2021

 

Finansiering 

Specialområde Autisme og Metodecentret

 

Samarbejdspartnere 

Autistiske borgere, Landsforeningen Autisme og Socialstyrelsen

Stil spørgsmål