Autistisk Advisory board

Specialområde Autisme har et Autistisk Advisory Board

I Specialområde Autisme arbejder vi ud fra tanken “Intet om os uden os”. For at vi i endnu højere grad kan tage udgangspunkt i autistiske menneskers levede erfaringer, har vi oprettet et såkaldt Autistisk Advisory Board.

 

Autistisk Advisory Board er en form for udvalg, som i en række sammenhænge får en rådgivende rolle. Når vi samarbejder med autistiske mennesker f.eks. i vores udviklingsprojekter, skaber det ganske enkelt bedre resultater.

 

Vi er opmærksomme på, at rammerne gør det svært for en del autistiske mennesker at kunne deltage. Det bliver derfor en vigtig opgave for Autistisk Advisory Board og de tilknyttede facilitatorer at undersøge, hvordan perspektiver fra autister, der ikke kommunikerer med et verbalt talesprog eller som af andre årsager ikke kan deltage på grund af rammerne, kan blive repræsenteret.

Illustration til oplæg og temadage

Hvilke opgaver har Autistisk Advisory Board

Eksempler på opgaver for boardet kan være:

 

 • Bidrage til udvikling af Specialområde Autismes uddannelser (Autismepilotuddannelser, LA2 og Åben Dialog), vores faglige fundament og strategi
 • Kvalificere projektideer 
 • Bidrage med egne projektideer
 • Kvalificere spørgeskemaer
 • Bidrage i vores arbejde med kvalitetsudvikling. Det kan f.eks. handle om, hvordan vi bedst muligt involverer borgere i dokumentationsopgaven, eller hvordan vi bedst muligt samarbejder med borgere om sundhed

 

Boardet har også en redaktionel i forhold til dette website, Autismeplatform.dk, hvor boardet udvælger og kvalificerer kommende temaer.

Hvilke emner behandler boardet ikke?

Autistisk Advisory Board behandler ikke enkeltsager, og har som udgangspunkt heller ikke fokus på projekter og initiativer, der handler om enkelte bo- eller beskæftigelsestilbud, medmindre karakteren af projektet er relevant for en større del af Specialområde Autisme.   

Hvem består boardet af?

Autistisk Advisory Board er sammensat af en gruppe autistiske mennesker, som er eller har været tilknyttet Specialområde Autisme, enten som indskrevet borger eller som medarbejder. Det er vigtigt for os, at boardet er sammensat så mangfoldigt og så repræsentativt som muligt f.eks. i forhold til alder, køn og livserfaringer, så vi kan få flest mulige autistiske perspektiver ind i vores arbejde.  

 

Medlemmer af boardet, september 2023 – september 2025

 • Asger Frisgård
 • Louise Callesen
 • Anne Glasdam Hou
 • Robin Rasmussen
 • Oline Bürli Leensbak Møller
 • Andreas Ladefoged
 • Emma Faber Albæk
 • Ninna Kirk Christensen
 • Malene Gajhede Karlsen
 • Theis Sommer Christoffersen
 • Nina Catalina Michaelsen, landsformand i Autisme- og Aspergerforeningen 
 • Silke Ena Svare Arbo, forperson i Autisme Ungdom

 

Fra Specialområde Autisme deltager Freja Sirdorf, faglig udviklingsschef, og konsulenterne Tina Bak-Møller og Krista Kajberg som fungerer som facilitatorer for boardet.

Information om boardet

Medlemmer af boardet er valgt for en to-årig periode. Det er muligt at have plads i boardet i to perioder, altså samlet fire år.

Møderne i boardet bliver holdt i Specialområde Autismes lokaler  Silkeborg.

 

Medlemmerne af boardet har mulighed for at deltage virtuelt i møderne og det er muligt at have en støtteperson med til møderne.

 

Møderne bliver understøttet af to facilitatorer, ansat hos Specialområde Autisme. Facilitatorerne sørger for, at medlemmerne får dagsordener tilsendt, hvor det er beskrevet tydeligt, hvad boardets opgave er i de enkelte emner. 

Facilitatorerne hjælper også med at skabe de rette rammer, så medlemmerne oplever, at det er positivt at deltage. Vi gør os umage for at skabe de bedste rammer for deltagelse f.eks. i forhold til det sensoriske miljø og muligheden for at trække sig tilbage til et andet lokale.

 

Der holdes møder ca. fire gange om året, og møderne varer to-tre timer inkl. pauser.

Medlemmer af boardet honoreres med 600 kr. pr. møde og får refunderet deres transportomkostninger. 

 

Autistisk Advisory board

“INTET OM OS UDEN OS”- SPECIALOMRÅDE AUTISME SØGER MEDLEMMER TIL AUTISTISK ADVISORY BOARD

I Specialområde Autisme arbejder vi ud fra tanken “Intet om os uden os”. Formålet med Autistisk Advisory Board er derfor i endnu højere grad at tage udgangspunkt i autistiske menneskers levede erfaringer.

Når vi samarbejder med autistiske mennesker fx i vores udviklingsprojekter, så skaber det ganske enkelt bedre resultater.  Derfor har vi oprettet et såkaldt Advisory Board, der er en form for udvalg, som i en række sammenhænge får en rådgivende rolle.

Information om autistisk advisory board

Eksempler på opgaver for boardet kan være:

 • Bidrage til udvikling af Specialområde Autismes uddannelser (Autismepilotuddannelser, LA2 og Åben Dialog), vores faglige fundament og strategi
 • Kvalificere projektideer 
 • Bidrage med egne projektideer
 • Kvalificere spørgeskemaer
 • Bidrage i vores arbejde med kvalitetsudvikling. Det kan fx handle om, hvordan vi bedst muligt involverer borgere i dokumentationsopgaven, eller hvordan vi bedst muligt samarbejder med borgere om sundhed

Der vil også være en redaktionel opgave ift. Specialområde Autismes videns- og dialogsite Autismeplatform.dk, hvor boardet udvælger og kvalificerer kommende temaer.

Autistisk Advisory Board behandler ikke enkeltsager, og har som udgangspunkt heller ikke fokus på projekter og initiativer, der handler om enkelte bo- eller beskæftigelsestilbud, medmindre karakteren af projektet er relevant for en større del af Specialområde Autisme.  

Hvis du bliver medlem af boardet, kan dine opgaver afhænge af din viden og interesser, men vil typisk være at:

 • sætte dig ind i forskellige emner, som Autistisk Advisory Board involveres i, f.eks. at høre et oplæg om Specialområde Autismes strategi eller læse beskrivelser af projekter og tiltag
 • fortælle om dine overvejelser og kommentarer til forskellige forslag som Autistisk Advisory Board præsenteres for
 • bidrage med egne idéer, f.eks. komme med forslag til temaer på Autismeplatform.dk
 • samarbejde med de øvrige medlemmer af Autistisk Advisory Board og give plads til og se en styrke i hinandens forskelligheder

Vores hensigt er, at boardet kommer til at bestå af en gruppe autistiske mennesker, som er eller har været tilknyttet Specialområde Autisme, enten som indskrevet borger eller som medarbejder.

Vi tilstræber, at boardet bliver sammensat mangfoldigt og så repræsentativt som muligt fx ift. alder, køn og livserfaringer.

Foreningerne Autisme Ungdom og Autisme- og Aspergerforeningen deltager med en repræsentant fra hver forening.

Vi er opmærksomme på, at rammerne vil gøre det svært for en del autistiske mennesker at kunne deltage.

Det bliver derfor en vigtig opgave for Autistisk Advisory Board og de tilknyttede facilitatorer at undersøge, hvordan perspektiver fra autister, der ikke kommunikerer med et verbalt talesprog eller som af andre årsager ikke kan deltage pga. rammerne, kan blive repræsenteret.

Medlemmer af boardet bliver valgt for en to-årig periode. Det er muligt at have plads i boardet i to perioder, altså samlet fire år.

Møderne i boardet vil blive holdt i Specialområde Autismes lokaler i Hinnerup og sidenhen i Silkeborg, når Specialområde Autisme i 2024 er flyttet dertil.

Der er mulighed for at deltage virtuelt i møderne.

Møderne vil blive understøttet af to facilitatorer, ansat hos Specialområde Autisme. Facilitatorerne vil sørge for, at medlemmerne får dagsordener tilsendt, hvor det er beskrevet tydeligt, hvad boardets opgave er i de enkelte emner.

Facilitatorerne vil også hjælpe med at skabe de rette rammer, så medlemmerne oplever, at det er positivt at deltage. Vi vil gøre os umage forat skabe de bedste rammer for deltagelse fx i forhold til det sensoriske miljø og muligheden for at trække sig tilbage til et andet lokale.

Der holdes møder ca. fire gange om året, og møderne varer to-tre timer inkl. pauser.

Facilitatorerne er til for at hjælpe medlemmerne til, at deltagelse i boardet bliver en god oplevelse. Som del af ansøgningsprocessen vil der være dialog med dig om dine eventuelle støttebehov, og hvordan facilitatorerne bedst kan støtte dig.

Hvis du har behov for mere eller anderledes støtte, end facilitatorerne kan tilbyde, kan du eventuelt have en støtteperson, fx en pårørende, med til møderne.

Medlemmer af boardet honoreres med 600 kr. pr. møde og får refunderet deres transportomkostninger.

Du behøver ikke have erfaring fra lignende opgaver. Det vigtigste er, at du med udgangspunkt i dine egne erfaringer og perspektiver har lyst til at bidrage til udviklingen i Specialområde Autisme.

HVORDAN ANSØGER MAN OM AT BLIVE MEDLEM AF AUTISTISK ADVISORY BOARD OG HVORDAN ER ANSØGNINGSPROCESSEN?

Du kan ansøge om at blive medlem af Autistisk Advisory Board på én af følgende tre måder:

 1. Du udfylder et ansøgningsskema, som du finder her
 2. Du skriver selv en ansøgning, som det bedst passer dig.
 3. Du optager en video eller en lydfil, som du sender til os.

Helt overordnet er vi interesserede i at vide:

 • Hvilken tilknytning du har/haft til Specialområde Autisme

 • Kontaktoplysninger: Navn, tlf., e-mail

 • Hvorfor har du lyst til at være medlem af Autistisk Advisory Board?
 • Hvad håber du, at du kan bidrage med?
 • Hvad er du god til, som du tror vil være en fordel, hvis du bliver medlem af Autistisk Advisory Board?
 • Hvilke støttebehov har du for at kunne være medlem?

Hvis du foretrækker en mere konkret ramme, kan du ansøge ved at benytte dig af

ansøgningsskemaet.

Ansøgningen skal sendes så vi har den senest onsdag d. 13. september 2023 kl. 12.

Ansøgningen skal sendes på mail til konsulent i Specialområde Autisme Tina Bak-Møller på mail: TINBAK@rm.dk

Vi sender dig en bekræftelse, når vi har modtaget din ansøgning.

Ud af de ansøgninger vi får, udvælger vi nogle ansøgere, som vi inviterer til en samtale. Du kan forvente at modtage en mail fra os fredag d. 15. september med besked om, hvorvidt du bliver inviteret til samtale eller ikke.

Samtalen med de ansøgere, vi udvælger, foregår mandag d. 25. september 2023. Som udgangspunkt vil samtalen finde sted på Samsøvej 33, 8382 Hinnerup.

Til samtalen vil der være tre – fire medarbejdere fra Specialområde Autisme til stede. Til samtalen vil vi spørge uddybende ind til det, du har beskrevet i din ansøgning. Samtalen er også en mulighed for, at du kan stille spørgsmål og tage stilling til, om det er noget for dig at blive medlem. Samtalen vil vare højst 30 minutter.

Hvis du bliver udvalgt til at komme til samtale, vil vi sende dig uddybende information om, hvor og hvordan samtalen konkret vil foregå.

Vi opfordrer til, at du inden samtalen taler med dit netværk og/eller bo- eller beskæftigelsestilbud om

din eventuelle støttebehov, så det kan danne udgangspunkt for en drøftelse under samtalen.

I vores udvælgelse lægger vi vægt på ansøgers motivation og kompetencer i forhold til:

 • at sætte sig ind i forskellige emner, som Autistisk Advisory Board involveres i, f.eks. at høre et oplæg om Specialområde Autismes strategi eller læse beskrivelser af projekter og tiltag
 • at fortælle om sine overvejelser og kommentarer til forskellige forslag som Autistisk Advisory Board præsenteres for
 • at bidrage med egne idéer, f.eks. komme med forslag til temaer på Autismeplatform.dk
 • at samarbejde med de øvrige medlemmer af Autistisk Advisory Board og give plads til og se en styrke i hinandens forskelligheder

Vi vil derudover lægge vægt på, at ansøgerne har forståelse for at arbejdet i Autistisk Advisory Board handler om strategi og udvikling på et organisatorisk niveau.

Desuden er det vigtigt for os at sammensætte et Autistisk Advisory Board, som er så mangfoldigt og repræsentativt som muligt f.eks. ift. alder, køn og livserfaringer.

Vi vil foretage udvælgelsen af boardets medlemmer ud fra:

 • ansøgningen
 • samtalen med ansættelsesudvalget

Dette gælder uanset, om ansøgeren allerede samarbejder med Specialområde Autisme om andre opgaver, f.eks. som oplægsholder, paneldeltager og lignende. Ansættelsesudvalget vil således ikke indhente informationer fra andre ansatte i Specialområde Autisme om ansøger.

Alle ansøgninger er fortrolige og ingen ud over  ansættelsesudvalget vil få at vide, hvem der har søgt eller få adgang til at læse/se/høre ansøgningerne.

Hvis du har været til samtale, aftaler vi i slutningen på samtalen, hvornår og hvordan du får besked om, hvorvidt vi tilbyder dig at blive medlem af boardet.

Vi forventer at kunne give dig besked 1-2 dage efter samtalen.

Illustration af person der vinker

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til hvordan man ansøger?

Hvis du har spørgsmål eller brug for at tale med os om, om det kunne være noget for dig at ansøge om at blive medlem af Autistisk Advisory Board? Så er du velkommen til at ringe, skrive en mail eller sende en sms til konsulent i Specialområde Autisme Tina Bak-Møller: TINBAK@rm.dk eller tlf. 23 60 50 64.

Hvis du har forslag til emner, som Autistisk Advisory Board skal drøfte? Så er du velkommen til at sende forslag til:

 

Tina Bak-Møller: tinbak@rm.dk
Krista Kajberg: krikaj@rm.dk

 

Autistisk Advisory Board behandler ikke enkeltsager, og har som udgangspunkt heller ikke fokus på projekter og initiativer, der handler om enkelte bo- eller beskæftigelsestilbud, medmindre karakteren af projektet er relevant for en større del af Specialområde Autisme.

 

Stil spørgsmål