Om Specialområde Autisme

Specialområde Autisme er Region Midtjyllands specialiserede tilbud til voksne med autisme. Vi tilbyder og udvikler optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

Det gør vi ved at:
  • Samarbejde med borgeren og tage udgangspunkt i vedkommendes ønsker og drømme
  • Tilbyde specialiserede botilbud, bostøtte-tilbud, beskæftigelsestilbud, særligt tilrettelagte rådgivningsforløb og del-ydelser, som bidrager til kommuners egne løsninger
  • Fokusere på at skabe ny viden om autisme
  • Dokumentere vores indsatser og resultater i arbejdet med borgernes udvikling
  • Vi prioriterer, at en del af vores budget bliver brugt til faglig opkvalificering og udvikling og samarbejder på tværs i faglige netværk
Vores tilgang til autisme

Autisme er, som vi ser det, en anderledes måde at være i og opfatte verden på. Vi undersøger den enkeltes autisme gennem en grundig kortlægning af vedkommendes styrker, potentialer, barrierer og motivation. På den måde har vi et godt udgangspunkt for at tilrettelægge den individuelle tilgang i samarbejde med borgeren. 

Vores tilgang til autisme er vidensbaseret og vi stræber konstant efter at udfordre vores forståelse af autisme ud fra nyeste viden, indefraperspetiver fra autistiske mennesker og erfaringer fra praksis.

   

I publikationen Fagligt fundament i Specialområde Autisme udfolder vi vores menneskesyn, autismeforståelse, faglige tilgang og metoder.

Fakta om Specialområde Autisme

  • 26 afdelinger
  • Samarbejde med ca. 400 voksne med autisme fra 30 forskellige kommuner
  • 650 medarbejdere
  • En intern konsulent- og udviklingsenhed

Stil spørgsmål