Vores konsulenter

Autismefokus er Specialområde Autismes konsulentenhed og består af psykologer og specialpædagogiske konsulenter.

Pædagogiske Konsulenter

Portrætfoto af Anja Vestergaard

Anja Vestergaard

 

Mail: ANJAVE@rm.dk
Mobil: 2179 1704

Ann-Marie Lehnskov  

 

Mail: ANNLEH@rm.dk
Mobil: 2475 1205

Felix Munch

 

Mail: Felix.Munch@rm.dk

Grethe Aagaard  

 

Mail: GREBOL@rm.dk
Mobil: 2466 6776

Henriette Jensen

 

Mail: HESEJE@m.dk
Mobil: 5150 0681

Portrætfoto af Katrine Broberg Poulsen

Katrine Broberg Poulsen


Mail: KARPUL@rm.dk

Mobil: 6138 7180

Portrætfoto af Ken Harpsøe

Ken Harpsøe

 

Mail: KEJACO@rm.dk 
Mobil: 4035 4372

Portrætfoto af Lise-Lotte Kristensen

Lise-Lotte Kristensen

 

Mail: LISEKRIS@rm.dk
Mobil: 2157 4978

Portrætfoto af Mette Buurgaard

Mette Burgaard Madsen

 

Mail: MEBUMA@rm.dk
Mobil: 2917 7870

Portrætfoto af Mette Jacobsen

Mette Jacobsen

 

Mail: MEEJAC@rm.dk
Mobil:2036 9095 

Portrætfoto af Vivi Dahl

Vivi Dahl

 

Mail: VIVIDA@rm.dk
Mobil: 5162 6098

Portrætfoto af Toke Von Eintzen

Toke Von Eitzen

 

Mail: tokvon@rm.dk
Mobil:5171 6960

Portrætfoto af Trine Lillelund

Trine Lillelund

Mail: Trine.lillelund@rm.dk
Mobil: 2138 6203

Kamilla Helkiær

 

Mail: kamhel@rm.dk
Mobil: 29 12 0316

Trine Heidemann Iversen 

 

Mobil: 29120870
trinir@rm.dk

Sidsel Katrine Knudsen

 

Mail: Sidsel.Knudsen@ps.rm.dk
Mobil: 2924 0174

Psykologer

Portrætfoto af Anne Krongaard

Anne Krongaard

 

Mail: annkroni@rm.dk
Mobil: 6118 9108

Portrætfoto af Camilla Maria Hentze

Camilla Maria Hentze

Mail: camilla.lindstrom@ps.rm.dk
Mobil: 4023 8668

Portrætfoto af Caroline Sperling Dahl

Caroline Sperling Dahl

Mail: caroline.dahl@ps.rm.dk
Mobil: 2924 3061

Portrætfoto af Cristina Skovhus

Cristina Skovhus

 

Mail: CRISKO@rm.dk
Telefon: 6118 9099

Portrætfoto af Ida Maria Hald

Ida Marie Arlander Hald

 

Mail: IDHALD@rm.dk
Mobil: 4025 8659

Portrætfoto af Julia Ebdrup

Julia Ebdrup

 

Mail:JULEBD@rm.dk
Mobil:2937 2247

Portrætfoto af Kirsten Krabek Frantzen

Kirsten Krabek Frantzen

 

Mail:Kirsten.Frantzen@ps.rm.dk

Mobil:2465 9496

Portrætfoto af Louise Andersen

Louise Friborg Andersen

 

Mail: loinad@rm.dk 
Mobil:

Portrætfoto af Nanna Petersen Duus

Nanna Petersen Duus

Mail: NANADUU@rm.dk
Mobil: 4025 8843

Portrætfoto af Sara Kvols Rasmussen

Sara Kvols Rasmussen

Mail: SAARAS@rm.dk
Mobil:2139 2239

Portrætfoto af Trine Larsen

Trine Larsen

 

Mail:TRJES1@rm.dk
Mobil:2937 2253

Bianca Storck Christensen

 

Mail: bianci@rm.dk
Mobil: 5173 1812

Ergoterapeut

Portrætfoto af Christina Thage Andersen

Christina Thage Andersen 

Mobil: 2912 1610
chrtha@rm.dk

Overlægekonsulent

Portrætfoto af Meta Jørgensen

Meta Jørgensen

Mail: meta.joergensen@ps.rm.dk
Mobil: 2963 3980

 • Pædagogisk konsulent
 • Socialpædagog, har en proceskonsulentuddannelse og en procesledelsesuddannelse, er certificeret TEACCH & T-TAP instruktør, LA2 instruktør, robusthedsinstruktør og Studio 3 instruktør
 • Løser opgaver ift. undervisning, rådgivning, sparring, udviklings- og forbedringsopgaver
 • Har arbejdet på en specialskole for autistiske børn som medarbejder i klasserne og som konsulent og har været afdelingsleder på et af Specialområde Autismes botilbud 
 • Er optaget af hvordan jeg kan få autistiske mennesker og medarbejdere i spil, så de føler sig kompetente og af at se, at de lykkes. Og så er jeg optaget af at finde gode, målrettede løsninger – specielt der, hvor det kan have svære vilkår
 • Pædagogiske konsulent
 • Uddannet pædagog, har en systemisk grunduddannelse & KRAP, og en seksualvejleder-uddannelse
 • Har i 15 år arbejdet på bosteder som pædagog, heraf 10 i Specialområde Autisme, har arbejdet i et beskæftigelsestilbud i et énmands-projekt, har 5 års erfaring som seksualvejleder
 • Løser opgaver ift. vejledning, udredning, sparring, rådgivning, VISO-opgaver, undervisning, holder oplæg om seksualitet og autisme for både fagpersoner, borgere og pårørende
 • Er optaget af at vi vejleder og rådgiver medarbejdere på en måde, som stemmer overens med deres hverdag og gør den nye viden nem at omsætte til praksis 
 • Pædagogisk konsulent 
  Har efteruddannelser fra KRAP, VITA (kognitiv autismekonsulent-uddannelse fra Psykologisk Ressourcecenter, Studie 3 (en uddannelse i konflikt-håndtering og low arousal) pædagogisk praksis hos SOPRA/Trine Uhrskov
 • Har arbejdet med autistiske børn og unge på en døgninstitution, med afklaring og støtte ift. arbejde og uddannelse for autistiske unge og voksne og har haft selvstændig konsulentvirksomhed
 • Løser opgaver ift. undervisning og individuelle samtaleforløb
 • Er optaget af identitet, seksualitet og forældreskab og af at støtte autistiske mennesker i at tale deres egen sag, og at sikre at autistiske mennesker aktivt og anerkendende inddrages i alle processer
 • Pædagogisk konsulent
 • Er uddannet pædagog, familieterapeut og proceskonsulent
 • Løser opgaver ifht. undervisning og udvikling, vejledning af personalegrupper og har stor erfaring med samarbejde med autistiske mennesker
 • Har mange års erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien
 • Er optaget af at hjælpe de fagprofessionelle, som jeg samarbejder med, med at blive dygtigere gennem målrettede forløb, som gør en forskel i deres hverdag  
 • Er uddannet pædagog og cand.pæd. i pædagogisk psykologi
 • Løser opgaver ift. undervisning og vejledning
 • Har gennem mange år arbejdet som først pædagog på en specialskole for autistiske børn og dernæst som specialpædagogisk vejleder på en IT-uddannelse for autistiske unge 
 • Er specielt optaget af at inddrage fagpersoner, borgere og netværk i processer og har en tilgang, som er præget af nysgerrighed og opmærksomhed på at afsøge og afdække perspektiver og refleksioner forskellige steder fra
 • Pædagogisk konsulent
 • Er uddannet pædagog og har en master i professionsudvikling
 • Har arbejdet som pædagog på et botilbud og fungeret som bostøtte, har været skolepædagog i specialklasser og afdelingsleder på en specialskole for autistiske børn
 • Løser opgaver ift. undervisning, sparring, rådgivning og VISO-opgaver
 • Er optaget af vores rolle ift. at omsætte teoretisk viden til konkrete forandringer i en borgers liv og af relationsbegrebet på autismeområdet
 • Pædagogisk konsulent
 • Er uddannet pædagog, har et kursus i kognitiv terapi og samarbejdsbaseret problemløsning, narrativ praksis, TEACHH, PECS (et billedkommunikationssystem), Marthe Meo og LA2   
 • Har arbejdet i børne- og ungdomspsykiatri med udredning af børn med autisme, samarbejde med fokus på formidling af forståelse af, hvad autisme er
 • Løser opgaver ift. sparring, rådgivning, undervisning, VISO-opgaver
 • Er optaget af at formidle viden om autisme og være bindeled ift. det autistiske perspektiv og hjælpe til trivsel og udvikling for den enkelte
 • Pædagogisk konsulent
 • Uddannet lærer og har en efteruddannelse i systemisk ledelse
 • Løser opgaver ift. undervisning, sparring og rådgivning
 • Har erfaring fra specialskoler, specialklasser og Nest-klasser (“inklusionklasser” med autistiske børn), konsulentarbejde ift. uddannelse i Nest, struktureret pædagogik, eksamensrettet specialundervisning mm.
 • Er særligt optaget af inklusion. Hvordan kan man inkludere på en anerkendende og nysgerrig måde, hvor man tager det bedste fra den autistiske og neurotypiske verden med målet om et ligeværdig fællesskab
 •  
 • Pædagogisk konsulent & matchningskonsulent
 • Er udannet pædagog, har en ledelses- og konsulentuddannelse og en master i specialpædagogik
 • Har 24 års erfaring fra socialområdet specielt med fokus på borgere med udviklingshæmning og autisme, har været pædagog og leder i et bo- og aktivitetstilbud
 • Løser opgaver ift. matchning, vejledning og rådgivning af pædagogiske medarbejdere internt og eksternt og undervisning
 • Er optaget af borgerens ret til selvbestemmelse og indflydelse på eget liv og af borgerens motivation og ressourcer
 • Pædagogisk konsulent
 • Er uddannet pædagog og har efteruddannelser i KRAP og TEACCH og et modul i neuropædagogik fra VIA
 • Har tidligere arbejdet inden for specialområdet i en kommune. Først i en børneinstitution for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og senere på et botilbud for voksne – heraf de sidste fire år som afdelingsleder
 • Løser opgaver ift. undervisning (blandt andet på Autismepiloten), rådgivning og vejledning
 • Er optaget af at kunne bidrage med viden om autisme og sammen med medarbejderne at reflektere over den enkeltes praksis og blive nysgerrige på den enkelte borger. Er samtidig optaget af den enkeltes ret til selvbestemmelse og indflydelse på eget liv ud fra vedkommendes ressourcer, forudsætninger og motivation.
 • Socialpædagog
 • Har taget efteruddannelse i kognitiv misbrugsbehandling fra Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen
 • Har siden endt uddannelse arbejdet i et af Specialområde Autismes botilbud
 • I sin nuværende ansættelse deler han sin tid ligeligt mellem jobbet som pædagog på et af Specialområde Autismes tilbud og som underviser på Autismepiloten
 • Har specialiseret sig i autisme og misbrug og er optaget af dels at undersøge baggrunden for misbruget og af at bane vej for et samarbejde med eksterne misbrugsbehandlere, så der er så gode muligheder som muligt for et godt og succesrigt behandlingsforløb for den enkelte borger
 • Pædagogisk konsulent
 • Uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk sociologi og efteruddannelse i KRAP
 • Løser opgaver ift. undervisning, VISO opgaver, rådgivning og vejledning på interne afdelinger
 • Har arbejdet som pædagog på en døgninstitution for omsorgssvigtede, anbragt børn og unge, hvor der var en afdeling for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, som skolepædagog i en specialklasse for udskolingen og på Holmstrupgård, en institution for omsorgssvigtede, anbragte unge
 • Er særligt optaget af bygge bro mellem teori og den daglige, pædagogiske praksis og af at gøre denne meningsfuld for borgere og pårørende. Er samtidig optaget af, hvordan man bedst muligt samarbejder og tænker borgerens netværk ind i en given indsats
 • Er uddannet lærer og har en systemisk, narrativ efteruddannelse, har gennemført en mentaliseringsbaseret efteruddannelse i familiebehandling
 • Har arbejdet med autisme på børne- ungeområdet i 20 år – specielt med fokus på autisme, komorbiditet og skolevægring
 • Løser opgaver ifht. undervisning, rådgivning og vejledning
 • Har udviklet og undervist på kurser om autisme og konflikthåndtering
 • Er optaget af at formidle forståelse for og viden om autismediagnosen og at bygge bro, når denne forståelse har svære vilkår
 • Pædagogisk konsulent
 • Uddannet lærer og AKT-vejleder (adfærd, kontakt og trivsel)
 • Har efteruddannelse i systemisk ledelse
 • Har tidligere arbejdet på en folkeskole som pædagogisk leder for mellemtrin og specialklasser
 • Har derudover arbejdet som lærer på en specialskole og som folkeskolelærer i ca. 15 år
 • Løser opgaver ift. undervisning, rådgivning og vejledning
 • Brænder særligt for alt, der handler om specialpædagogik og har altid været optaget af børn og unge med særlige behov. Er optaget af inklusionstankegangen og af, hvordan man som personale kan blive klædt på til at løse denne opgave. Har derudover en stor interesse for sammen at skabe viden og forståelse omkring børn, unge og voksne autistiske mennesker samt at have en opmærksomhed på helhedsindsatser og indefra-perspektivet.
 • Pædagogisk konsulent
 • Uddannet socialpædagog
 • Løser opgaver ift. undervisning, vejledning og VISO-forløb
 • Har tidligere arbejdet med unge/voksne med autisme og komorbiditet i Specialområde Autisme
 • Er optaget af at skabe et fælles sprog med de borgere, jeg samarbejder med, for det er en (spændende!) udfordring for begge parter. Jeg er også meget optaget af dét, som ligger til grund for borgernes udfordringer og er fascineret af og nysgerrig på den autistiske måde at være i verden på
 • Autoriseret psykolog, har blandt andet en efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi, udredning for opmærksomhedsforstyrrelse, kurser i psykologisk udredning af eksekutive funktioner, angst og depression og neuropsykologiske tilstande hos voksne. Har desuden supervisions-kompetencer
 • Har tidligere arbejdet i den ambulante voksenpsykiatri i Herning, hvor hun stod for behandling af affektive lidelser og udredning af alle diagnosekategorier. Har er erfaring med tværfagligt samarbejde og tværfaglig indsats og udarbejdelse af statusattester og psykologvurderinger.
 • Står i Specialområde Autisme blandt andet for samtaleforløb, supervision, udredningsopgaver, underviser på Autismepiloten og udarbejder forudsætningsoverblik
 • Er optaget af relationsarbejdet – især i sammenhæng med opgaver som supervisor og i udredningsopgaver.
 • Autoriseret psykolog
 • Certificeret underviser i risikovurderingsværktøjet YLS:CMI, kursus i Rorschach, Hjernen og Rusmidler samt Eksekutive funktioner, har kompetencer ift. rusmiddelproblematikker
 • Har arbejdet som psykolog i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge under Region Midtjylland og ved privatpraktiserende Brückner Praksis
 • Løser blandt andet opgaver ift. udredning, samtaleforløb, undervisning, sparring, vejledning og rådgivning, psykologiske vurderinger og supervision. Hun udarbejder desuden forudsætningsoverblik
 • Er optaget af at fremme forståelsen for borgere samt hjælpe borgere med at begå sig i hverdagen
 • Autoriseret psykolog
 • Har specifikke kompetencer indenfor supervision, har kvalifikationer indenfor den motiverende samtale og misbrugsbehandlingsprogrammet Contigency Management. Er under uddannelse i Compassion Fokuseret Terapi
 • Har arbejdet som psykolog i Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge og på et privat socialpædagogisk opholdssted
 • Løser blandt andet opgaver ift. udredning, samtaleforløb, undervisning, sparring, vejledning og rådgivning, psykologiske vurderinger og supervision og udarbejder forudsætningsoverblik
 • Er optaget af indefra-perspektivet for kun på den måde kan vi hjælpe borgerne, er også optaget af et formidle viden om autisme
 • Autoriseret psykolog, har blandt andet taget kurser i differentialdiagnostisk,personlighedsforstyrelse og personlighedsteori, psykoterapeutisk behandling og har en mindfulness certificering fra AS3 Academy. Har desuden supervisor-kompetencer
 • Har tidligere arbejdet i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital i enhed for personlighedsforstyrrelser. Har stået for individuelle terapeutiske forløb samt findiagnostik og differentialdiagnostik og skriftlige vurderinger. Har været ansat i AS3 Work & Care (psykolog på beskæftigelsesområde) samt i Esbjerg Kommune i syge-dagpenge afdelingen. Har i disse ansættelser stået for samtaleforløb, undervisning, sparring med sagsbehandlere, netværksmøder, undervisning, sparring med jobcentre, psykologiske beskrivelser ift. funktionsevne og psykologisk screening
 • Står i Specialområde Autisme blandt andet for samtaleforløb med interne borgere, underviser på Autismepiloten, giver rådgivning og vejledning og superviserer det pædagogiske personale. Udarbejder forudsætningsoverblik
 • Er optaget af kunne bidrage til at netværket omkring borgerne, de fagprofessionelle, kan føle at de får en større forståelse og viden, så de føler sig bedre i stand til at hjælpe borgerne. Er også optaget af skabe det rette fundament for en god kontakt, og af at bidrage til refleksion og nysgerrighed, så de fagprofessionelle kan være der for borgere på en god måde og samtidig selv oplever trivsel og arbejdsglæde.
 • Autoriseret psykolog
 • Har tidligere arbejdet i Vesthimmerlands Kommune indenfor PPR området, med rådgivning (blandt andet i en anonym ungerådgivning) vejledning og udredning, var også tilknyttet kommunens jobcenter ift. udarbejdelse af arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser
 • Underviser på Autismepiloten og på temadage, står for rådgivning og vejledning til SAUs interne tilbud og udarbejder forudsætningsanalyser 
 • Er specielt optaget af at hjælpe fagpersonale til nye erkendelser ift. at stå i meget fastlåste situationer, holder af at undervise
Ida Marie er p.t. på barsel.
 • Autoriseret psykolog, er certificerfet i LA2
 • Har tidligere arbejdet med udredning og rådgivning på skoleområdet
 • Løser blandt andet opgaver ift. samtaleforløb med autistiske borgere, undervisning, udredning, supervision, udviklingsopgaver (senest Autismepilot til psykiatrien) og forudsætningsoverblik. Har været projektansvarlig for et SATS-pulje projekt med psykiatrien i Region Midtjylland
 • Er optaget af at få grundlagt en forståelse af den enkelte borger, så vi kan yde en tilstrækkeligt individualiseret støtte – specielt i forløb, der kræver noget helt særligt
 • Autoriseret psykolog og Ph.d.
 • Certificeret i ADOS-2, Neo-Pi-R personlighedstest, neuropsykologisk testning med fokus på de eksekutive funktioner samt supervisionsuddannelse ved Helle Frelle. Derudover censor i psykologi, HD(A) samt medforfatter til bog om stress med fokus på organisationen
 • Har fra 2008-2016 arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Løser blandt andet opgaver ift. udredning, supervision, samtaleforløb, VISO, undervisning, udvikling, rådgivning, pårørendesamarbejde, konflikthåndtering og oplæg/foredrag. Er forskningsansvarlig psykolog i Specialområde Autisme
 • Er optaget af relationer mellem mennesker, forståelse af samspillet mellem faglighed og organisation samt optimering af indsatser med det formål af forøge trivsel og livskvalitet for den enkelte. Er samtidig optaget af komplicerede kombinationsproblematikker
 • Autoriseret psykolog
 • Har grunduddannelse og overbygning i den motiverende samtale, er i gang med videreuddannelse i ACT
 • Har arbejdet på Rusmidddelcentret i Norddjurs Kommune og i Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Unge
 • Løser blandt andet opgaver ift. udredning, VISO-opgaver, sparring, rådgivning, undervisning, samtaleforløb, supervision og udarbejder forudsætningsoverblik
 • Er optaget af misbrugsproblematikker i kombination med autisme, og hvordan man tilpasser terapi til autistiske mennesker
 • Autoriseret psykolog, har blandet andet en to-årig efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for voksne og efteruddanner sig indenfor dialektisk adfærdsterapi
 • Har tidligere arbejdet i Regionspsykiatrien i Horsens, har været ansat i team for personlighedsforstyrrelser, har stået for udredninger, individuel og gruppeterapi, undervisning ift psykoedukation for patienter og pårørende, var også tilknyttet team for udredning ift. psykiatriske problemstillinger generelt
 • Er blandt andet supervisor for SAUS interne tilbud, varetager borgersamtaler, udarbejder forudsætningsoverblik og underviser på Autismepiloten og temadage
 • Er optaget af gråzonerne mellem autisme og andre komorbide lidelser – både ift. det diagnostiske og praktiske i forhold til håndtering og behandling og i at forstå hvordan andre lidelser udover autismen kommer til udtryk
 • Autoriseret psykolog
 • Har kursus i Narrativ Eksponeringsterapi, Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi og Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne.
 • Har arbejdet på et behandlingscenter for traumatiserede flygtninge med Posttraumatiske belastningsreaktion (PTSD) og komorbide lidelser.
 • Løser blandt andet opgaver ift. udredning, samtaleforløb, rådgivning, undervisning, sparring og udarbejder forudsætningsoverblik
 • Er optaget af at hjælpe borgere med autisme til et liv i trivsel ved at samarbejde med borgerne selv, personalet som samarbejder med borgerne og evt. borgernes netværk. Er derudover optaget af, hvordan vi bedst kan hjælpe borgere med autisme, som også har oplevet traumer.
 • Psykolog, psykologfaglig koordinator i Autismefokus
 • Er autoriseret psykolog og certificeret i ADOS
 • Har arbejdet med behandling og terapi i et kommunalt tilbud for børn og unge med psykiatrinære og lettere psykologiske problemstillinger og har arbejdet med udredning og behandling i børne-ungepsykiatrien – specielt med fokus på udredning af autisme. Har desuden arbejdet i en specialafdeling af PPR i Københavns Kommune (Børnecenter København)
 • Løser blandt andet opgaver ift. udredning, rådgivning, sparring, samtaleforløb, VISO-opgaver og forudsætningsoverblik
 • Er optaget af samarbejdet med pårørende, tungere psykiatriske problemstillinger i kombination med autisme og forløb/sager, hvor der er et højt konfliktniveau
 • Autoriseret psykolog

 • Har blandt andet efteruddannet sig i WAIS (bruges til vurdering af kognitivt funktionsniveau) og Neo-Pi-R (personlighedstest) og har en instruktøruddannelse i mindfulness fra Kognitiv Center Fyn.
 • Har tidligere arbejdet på Arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg med udredning af arbejdsrelateret sygdom herunder, belastningsreaktioner, tilpasningsreaktioner, angst og depression. Har undervist på stressbehandlingshold indenfor MBKT referenceramme (mindfulness basseret kognitiv terapi). Har desuden undervist og superviseret mono- og tværfagligt personale internt på Arbejdsmedicinsk Klinik. Har herudover arbejdet i ressourceteamet på Esbjerg Jobcenter med afklaringsforløb, støttende samtaler og rådgivning. Har desuden været ansat i AS3, hvor hun arbejdede med udredningsforløb og individuelle behandlingsforløb. Har 7 års erfaring som ufaglært pædagogmedhjælper indenfor specialområdet.
 • I Specialområde Autisme løser hun blandt andet supervisions- og udredningsopgaver, underviser på Autismepiloten og udarbejder forudsætningsoverblik
 • Er optaget af det “detektivarbejde” det er at prøve at sætte sig ind i, hvordan andre mennesker tænker og opfatter verdenen – specifikt i forhold til, hvordan autistiske mennesker ser verden på en anden måde end neurotypiske, for at kunne hjælpe fagprofessionelle og pårørende til at opnå et indefra-perspektiv og give flere handlemuligheder. Brænder også for at hjælpe fagprofessionelle med at passe på sig selv, så de derigennem kan passe på borgerne.
 • Ergoterapeut, har diplomuddannelser i autisme og udviklingsforstyrrelse og neuropædagogik, certificeret i sensoriske profil og er uddannet i metoden KRAP (en ressourcefokuseret pædagogisk metode)
 • Har tidligere arbejdet i Autisme Silkeborg, fagligt sekretariat i Voksen Job & Handciap i Aarhus Kommune –Voksen Job og Handicap, henholdsvis med kvalitsudvikling og undervisning og bostøtte
 • Står for undervisning på Autismepiloten, for sparring og vejledning, VISO opgaver og ergoterapeutfaglige ad hoc opgaver
 • Brænder for dét, der motiverer mennesker, for ligegyldig hvilken type adfærd et menneske udviser, så er der altid en årsag, og det er altid bundet op på, at mennesker gør det så godt de kan – både borgere og medarbejdere. Er også optaget af den nye tankegang om, at hvis en indsats ikke virker, så er det fagpersonerne, der har ansvaret – forandring må ske hos dem, ikke hos borgeren. Er også optaget af, hvordan vores sanser har indvirkning på vores adfærd og trivsel, samt hvordan man kan arbejde med sanserne for at fremme trivsel.
 • Overlægekonsulent
 • Speciallæge i børne- ungdomspsykiatri
 • Tidligere ansættelser i børne – og ungdomspsykiatrien, primært på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland. Igennem mange år konsulent på en række kommunale og regionale tilbud specielt med fokus på det neuropsykiatriske område.
 • Bred undervisningserfaring bl.a. som underviser i autisme og i mental retardering på speciallægekurser i børne- ungdompsykiatrien og på specialpsykolog-uddannelsen i børne– og ungdomspsykiatri. Har bidraget til en bred palette af udviklings- og forskningsinitiativer på regionalt og nationalt plan
 • Løse opgaver i forhold til undervisning og strategisk udvikling
 • Er optaget af forskning indenfor autisme og neuropsykiatri

Stil spørgsmål