Peermedarbejdere på Autismeområdet

Jeg tror rigtig meget, at jeg manglede en at spejle mig i. En, der forstod autismen indefra. […] Jeg følte mig utrolig alene og også forkert. Det var først langt senere, at jeg begyndte at gå til foredrag og høre andre mennesker med autisme, og den der nye verden begyndte at åbne sig, hvor jeg ikke længere følte mig alene og forkert. Det var helt vildt stort og helt vildt fantastisk, og det er derfor, det her projekt er så vigtigt!

Ovenstående citat stammer fra Cecilie, som er en af vores autistiske samarbejdspartnere, og som deltog i vores forprojekt om peermedarbejdere på autismeområdet. Her udforskede vi sammen med en række aktører på social-, psykiatri- og autismeområdet potentialet for peermedarbejdere på autismeområdet. Med en generøs donation fra Trygfonden på 6,4 mio. kr. er det nu muligt at realisere visionerne herfra og gennemføre et projekt, som skal bane vejen for peermedarbejdere på autismeområdet.

Uddannelse og ansættelse af autistiske peermedarbejdere

Peermedarbejdere tilbyder støtte, der gives på baggrund af fælles, personlige erfaringer. Ordet “peer” kommer fra engelsk og betyder “ligesindet’. Peermedarbejdere er allerede en udbredt praksis i psykiatrien med gode resultater.

Socialstyrelsens evaluering fra 2018 af peermedarbejdere i psykiatrien viser blandt andet, at borgere, der modtager peerstøtte, får et bedre socialt netværk, oplever større forbundethed med andre og større kontrol med livet, samt større blik for egne ressourcer og muligheder.

Med donationen fra Trygfonden vil vi i 2024 udvikle en peermedarbejder-uddannelse, hvor indhold og rammer er særligt målrettet autismeområdet. Når uddannelsen er færdigudviklet, vil der blive oprettet tre uddannelseshold med hver otte kursister i løbet af projektperioden. Disse kursister vil efterfølgende blive tilbudt to-årige projektansættelser i tilbud inden for autismeområdet.

Fokus på understøttelse af peermedarbejdere og arbejdspladser

I projektet vil der være særligt fokus på at støtte peermedarbejdere og de deltagende arbejdspladser. For peermedarbejdere betyder det, at de vil få tilknyttet individuelle kontaktpersoner på arbejdspladserne, få løbende supervision og indgå i tværgående netværk med hinanden. For arbejdspladserne vil der være fokus på at modne og løbende understøtte dem i at byde en ny faggruppe velkommen. Arbejdspladser, som hidtil primært har været indrettet til neurotypiske menneskers forudsætninger og behov.

Understøttelsen af arbejdspladserne vil ske i et tæt samarbejde med Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB), Aalborg Universitet, som har specialiseret sig i arbejdet med organisationers generelle inklusionskapacitet. Dette fokus vil forhåbentligt være til gavn ikke blot for den enkelte peermedarbejder, men for den samlede arbejdsplads. Forskning tyder nemlig på, at virksomheder, som arbejder aktivt med inklusion, er bedre til at fastholde mennesker med særlige behov og samtidig opnår bedre trivsel og samarbejde generelt.

Forhåbninger til projektet

Vi ser på baggrund af erfaringerne i psykiatrien et stort potentiale i at udbrede peerstøtte til den autistiske målgruppe. Nyere autismeteorier og empirisk forskning har netop fokus på de positive gevinster ved at møde autistiske rollemodeller, ligesom det tyder på, at autistiske personer foretrækker eller har lettere ved at kommunikere med andre autistiske mennesker. Samtidig er det vores forhåbning, at projektet også vil gøre en positiv forskel for peermedarbejderne selv og de deltagende arbejdspladser. Vores mål for projektet er bl.a. at:

Modtagere af peerstøtten:

  • oplever øget trivsel og forbundethed til andre
  • oplever reduceret selvstigma
  • oplever øget grad af kontrol over eget liv
  • oplever øget grad af håb og optimisme ift. fremtiden

Peermedarbejdere:

  • oplever øget positiv selvidentitet
  • oplever at tilværelsen får mere mening
  • får øget blik for eksisterende kompetencer og ressourcer
  • erhverver nye kompetencer, der er relevante for arbejdsmarkedet

Deltagende arbejdspladser:

  • oplever styrket inklusionskapacitet
  • oplever at autistiske peermedarbejdere har øget kvaliteten af indsatsen

Mange involverede samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Specialområde Autisme, Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune, Låsby Skole (Specialtilbud Autisme) og Holmstrupgård, Region Midtjylland. Et samarbejde mellem disse aktører betyder, at vi har mulighed for at ansætte peermedarbejdere i både botilbuds- bostøtte-, beskæftigelse og specialskoleregi og følge erfaringerne på de forskellige områder. Det er fortsat muligt for andre aktører at blive en del af projektet.

Projektet vil blive fulgt og rådgivet af et Advisory Board med deltagelse af bl.a. Autismeforeningen, Autisme- og Aspergerforeningen, Autisme Ungdom, Recoveryskolen Aarhus og Bedre Psykiatri. Med en sådan kombination af stærke kapaciteter fra hhv. psykiatrien og autismeområdet sikrer vi både, at de mange erfaringer fra psykiatrien kan komme projektet til gode, og samtidigt at det kan blive skræddersyet til autismeområdet.

Projektet vil blive evalueret af en ekstern evaluator. Der vil være stort fokus på at projektets resultater også skal komme andre til gode – ikke blot inden for autismeområdet, men blandt alle, der arbejder for et mere neurodiverst og rummeligt arbejdsmarked.

VIL DU BIDRAGE?

Det er fortsat muligt for andre aktører at blive en del af projektet. Kommer du fra et tilbud, hvor det kunne være relevant at have autistiske peermedarbejdere i praktik og efterfølgende ansættelse, er du meget velkommen til at kontakte os.

Er du interesseret i at blive peermedarbejder? Tilmeld dig vores nyhedsbrev her og bliv løbende opdateret. Vi forventer at åbne for ansøgninger til uddannelsens første hold i efteråret 2024.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder 

Udviklingskonsulent Johanne Svane.

Kontakt Johanne på: johsva@rm.dk eller 2361 7524.

Projektperiode

2024-28

Finansiering 

TrygFonden

Samarbejdspartnere 

Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune, Låsby Skole (Specialtilbud Autisme) og Holmstrupgård – Region Midtjylland, CUBB – Aalborg Universitet, Autismeforeningen, Autisme- og Aspergerforeningen, Autisme Ungdom, Recoveryskolen Aarhus og Bedre Psykiatri

 

Stil spørgsmål