borgersammensatte teams: erfaringer fra de første 6 måneder

[Med borgersammensatte teams], rent faktisk for første gang, der føler jeg: Det her er noget,

jeg har kontrol over, det er mig, der bestemmer de her ting, det er mit liv og jeg bliver hørt i det her.

 

Botilbuddet Banebyen har siden marts 2023 arbejdet med dét, de kalder borgersammensatte teams. Borgersammensatte teams vender den klassiske organisering af et botilbud på hovedet, så det ikke længere er borgerne, der bliver fordelt mellem faste medarbejderteams. I stedet bliver medarbejderne fordelt ud fra borgernes individuelle ønsker. Hver borger får dermed sit eget unikke team af medarbejdere. Banebyen er derfor gået fra tre faste teams til 19 teams –   hvilket svarer til de 19 beboere i botilbuddet.

 

Citatet øverst på denne side stammer fra en beboer fra Banebyen. Beboeren er blevet interviewet som led i opsamlingen af erfaringerne med borgersammensatte teams efter de første seks måneder. Erfaringerne er blevet samlet i et læringsnotat, som du kan læse her.

 

Læringsnotatet viser, at der er stor opbakning og tilfredshed med borgersammensatte teams:

 

  • Beboerne oplever øget autonomi og kontrol og en stærkere relation til medarbejderne i teamet. De giver udtryk for en større lyst til at samarbejde, når de selv har indflydelse på hvilke medarbejdere, de skal samarbejde med.
  • Medarbejderne oplever, at det øger motivation, mening og arbejdsglæde at føle sig valgt til af beboerne. Man gør sig mere umage i samarbejdet med beboerne og med de øvrige kolleger i teamet i respekt for at borgeren har valgt alle omkring bordet til.
  • Den faglige indsats omkring den enkelte styrkes af en mere koncentreret indsats omkring den enkelte og at langt størstedelen af borgerne nu deltager i eget teammøde

 

Samtidig peger læringsnotatet også på, at det er krævende at gennemføre en så stor organisatorisk ændring, der udfordrer alle hidtidige arbejdsgange. Implementeringen er i høj grad er afhængig af medarbejdernes velvilje – hvilket på sigt kan udfordre bæredygtigheden.

 

Dette og andre udviklingsområder og opmærksomhedspunkter, kan du læse mere om i læringsnotatet.

Læringsnotatet er udarbejdet i et samarbejde mellem projektleder Johanne Rørdam Svane og vores to autistiske projektmedarbejdere Cecilie Borch-Andersen og Jesper Lau Guldager. En endelig evalueringsrapport vil blive udarbejdet i løbet af foråret 2023

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder 

Udviklingskonsulent Johanne Svane. Kontakt Johanne på: johsva@rm.dk eller 2361 7524.

Projektperiode

2023-24

Finansiering 

Region Midtjyllands pulje for forskning og udvikling.

Samarbejdspartnere 

Autistiske samarbejdspartnere

Stil spørgsmål