Autisme og aldring

Afsluttet projekt

I perioden 2014-2017 deltog Specialområde Autisme i et praksisbaseret forskningsprojekt om autisme og aldring. Læs mere om resultatet her.

Baggrund for projektet

Den første generation af mennesker, som fik autismediagnosen i 1980’erne er blevet ældre. Derfor gik Specialområde Autisme og fire andre danske autismetilbud sammen i et netværk bestyret af Defactum og med andre videnspersoner på området med det formål at indsamle ny, praksisnær viden om autisme og aldring. Ved projektets start i 2014 var der nemlig stort set ingen viden om dette område. Formålet var derfor at belyse, hvordan mennesker med autisme i alderen 50+ oplever de livsændringer, der følger med aldring. Socialstyrelsen fulgte netværkets arbejde. Projektet blev finansieret af VELUX FONDEN.

Tre temaer

Netværket arbejdede med at belyse tre overordnede emner:

  • Ændrede hverdage
  • Ændret helbred
  • Ændrede relationer
Fotoo af forside på folder om autisme og aldring

Du kan læse mere om resultaterne og se den afsluttende rapport I denne folder og den afsluttende rapport.

Seniorhuset

Udover deltagelse i det videnskabende netværk, har vi i Specialområde Autisme udviklet og bygget Danmarks første specialmiljø til ældre med autisme. Læs mere om Seniorhuset her.

Foto af facaden på senior huset

FAKTA OM PROJEKTET

Kontaktperson 

Faglig udviklingschef Freja Hamalainen Sirdorf. Kontakt Freja på: fresir@rm.dk eller 2361 7391.

 

Projektperiode

2014-2017

 

Finansiering 

VELUX FONDEN

 

Samarbejdspartnere 

Autismefaglig konsulent Jannik Beyer, Socialgerontologisk Seniorkonsulent Knud Ramian, Defactum og Socialstyrelsen. Herudover følgende autismetilbud: Højtoft, Fonden SOVI, Spurvetoften, Børne- og Autismecenter.

Stil spørgsmål