Autisme og aldring

Afsluttet projekt

I perioden 2014-2017 deltog Specialområde Autisme i et praksisbaseret forskningsprojekt om autisme og aldring. Læs mere om resultatet her.

Baggrund for projektet

Den første generation af mennesker, som fik autismediagnosen i 1980’erne er blevet ældre. Derfor gik Specialområde Autisme og fire andre danske autismetilbud sammen i et netværk bestyret af Defactum og med andre videnspersoner på området med det formål at indsamle ny, praksisnær viden om autisme og aldring. Ved projektets start i 2014 var der nemlig stort set ingen viden om dette område. Formålet var derfor at belyse, hvordan mennesker med autisme i alderen 50+ oplever de livsændringer, der følger med aldring. Socialstyrelsen fulgte netværkets arbejde. Projektet blev finansieret af VELUX FONDEN.

Tre temaer

Netværket arbejdede med at belyse tre overordnede emner:

  • Ændrede hverdage
  • Ændret helbred
  • Ændrede relationer

Du kan læse mere om resultaterne og se den afsluttende rapport I denne folder og den afsluttende rapport.

Seniorhuset

Udover deltagelse i det videnskabende netværk, har vi i Specialområde Autisme udviklet og bygget Danmarks første specialmiljø til ældre med autisme. Læs mere om Seniorhuset her.

FAKTA OM PROJEKTET

Kontaktperson 

Faglig udviklingschef Freja Hamalainen Sirdorf. Kontakt Freja på: fresir@rm.dk eller 2361 7391.

 

Projektperiode

2014-2017

 

Finansiering 

VELUX FONDEN

 

Samarbejdspartnere 

Autismefaglig konsulent Jannik Beyer, Socialgerontologisk Seniorkonsulent Knud Ramian, Defactum og Socialstyrelsen. Herudover følgende autismetilbud: Højtoft, Fonden SOVI, Spurvetoften, Børne- og Autismecenter.

Stil spørgsmål