Autisme og Spiseforstyrrelser

Afsluttet projekt

Specialområde Autisme har gennemført en større undersøgelse med fokus på autistiske kvinder med anoreksi eller atypiske spiseforstyrrelser. Læs undersøgelsen her: Autisme og Spiseforstyrrelser

Autisme og spiseforstyrrelser

Forskningsmæssigt er der identificeret et sammenfald mellem autisme og spiseforstyrrelser særligt hos piger og kvinder. I Specialområde Autisme genkender vi dette, og ser et behov for øget viden ift. både opsporing og indsats/behandling. Derfor har vi gennemført en større undersøgelse, der består af en litteraturgennemgang og en række interviews med autistiske kvinder med spiseforstyrrelse, pårørende og fagpersoner med særlig viden om målgruppen.

I projektet har vi været nysgerrige på følgende spørgsmål:

  • Hvilken eksisterende viden findes om autisme og spiseforstyrrelser
  • Hvordan identificerer man denne målgruppe?
  • Hvilke problemstillinger er særlige for autistiske kvinder med spiseforstyrrelser?

 

Undersøgelsen er landsdækkende, men udspringer fra vores botilbud, Dannebrogsgade i Viborg, hvor vi gennem de seneste 11 år har arbejdet sammen med kvinder med netop denne kombination af diagnoser.

Undersøgelsens konklusioner

Undersøgelsen har haft tre fokusområder: Forebyggelse, forståelse (mulige årsager til funktioner af spiseforstyrrelsen) og behandling. Nedenfor følger de vigtigste opmærksomheder inden for disse tre fokusområder: 

Forebyggelse

Et af de mest velunderbyggede fund i undersøgelsen er en hypotese om, at tidligere diagnosticering af autisme kan medvirke til at forebygge udviklingen af spiseforstyrrelser hos autistiske kvinder. I rapporten kan du finde anbefalinger til, hvad man med fordel kan være særligt opmærksom på for at lykkes med tidligere diagnosticering.  

 

Forståelse

Et andet grundlæggende fund er, at det er afgørende at opnå en forståelse for baggrunden for spiseforstyrrelsen for at sikre den rette behandling og indsats samt for at mindske symptombehandling og afmagt hos alle parter. Det er vigtigt, at dette undersøges og forstås individuelt. I undersøgelsen beskriver vi dog fire gennemgående temaer, som kan bruges som baggrundsviden, når man som fagprofessionel søger at undersøge og forstå baggrunden for en spiseforstyrrelse hos et autistisk menneske. 

Behandling

Et sidste helt grundlæggende fund er, at behandlingen bør tilpasses de autistiske forudsætninger. For at dette er muligt, er det afgørende at kende til eventuelt uopdaget autisme hos mennesker med spiseforstyrrelser. Det er dermed væsentligt, at fagprofessionelle inden for spiseforstyrrelsesbehandling kender til det betydelige overlap mellem autisme og spiseforstyrrelser og er opmærksom på at skelne mellem de to tilstande fx at fokusere på grundig anamneseoptagelse, undersøge om den sociale kontakt bedres i takt med vægtøgning, og om der er nogle sensoriske udfordringer fx i relation til spisning. I rapporten beskriver vi en række særlige opmærksomheder, som kan overvejes ind i behandlingen af en spiseforstyrrelse.

Vi sender en stor tak til alle der har deltaget og bidraget i projektet!

 

FAKTA OM PROJEKTET

Kontaktperson 

Faglig udviklingschef Freja Hamalainen Sirdorf. Kontakt Freja på: fresir@rm.dk eller 2361 7391.

 

Projektperiode

2016-2022

 

Finansiering 

Region Midtjyllands pulje for forskning og udvikling på socialområdet

 

Samarbejdspartnere 

Defactum, tre autistiske samarbejdspartnere, der ønsker at være anonyme, illustrator i rapporten: Nicoline Stieper

Stil spørgsmål