Autisme & kønsidentitet

VI SØGER INTERVIEWPERSONER TIL INDIVIDUELLE INTERVIEWS

OPDATERING: VI HAR NU FÅET ALLE DE INTERVIEWPERSONER, SOM VI HAR BRUG FOR

 

Vil du være med til at gøre socialfaglige medarbejdere klogere på autisme og kønsidentitet?

Vi har brug for dine erfaringer og dit perspektiv!

 

På vegne af Social- og Boligstyrelsen samarbejder vi med Metodecentret om et projekt om autisme og køn. Målet med projektet er at udarbejde materiale, som skal hjælpe socialfaglige medarbejdere i deres dialog og samarbejde med autistiske mennesker.

I projektet “Autisme og Kønsidentitet” er vi nysgerrige på koblingen mellem autisme og kønsidentitet set fra målgruppens indefraperspektiver.

DU KAN DELTAGE HVIS DU
 • har en autismediagnose og
 •  er nonbinær, transperson eller er/har været nysgerrig på egen kønsidentitet og
 •  er minimum 13 år og
 • har lyst til at dele dine erfaringer og refleksioner ift. din kønsidentitet og også gerne refleksioner omkring, hvordan du er blevet støttet og/eller kunne være blevet støttet
 •  

Hvis ovennævnte er dig, vil vi meget gerne høre fra dig.

Du kan enten:

 

 • Sende en mail til projektleder Maria Murphy på mamurp@rm.dk – du kan udfylde og vedhæfte denne blanket eller skrive direkte i mailen
 • Du er også velkommen til at sende en video til samme mailadresse
 • Eller ringe til Maria på tlf. 29 17 32 98

 

Det skal bare være få linjer og max en halv side eller nogle minutters video.

For at få forskellige profiler vil vi gerne, at du inkluderer følgende informationer:

 

 • Alder
 • Hvor gammel var du, da du fik din autismediagnose?
 • Tildelt køn ved fødslen
 • Hvordan beskriver du dig selv ift. din kønsidentitet? Og hvilke pronominer (han/ham, hun/hende, de/dem) bruger du?
 • Modtager du socialfaglig støtte? Beskriv gerne hvordan?
 • Hvor i landet bor du?

I interviewene snakker vi sammen om, hvilke udfordringer og behov du har oplevet, hvornår du har følt dig bedst støttet, dine behov i mødet med de fagprofessionelle samt dine idéer til dialogemner, som socialfaglige medarbejdere med fordel kunne tage i brug. Du er velkommen til at have en tryg person med til interviewet.

Interviewet skal foregå mellem 21. maj og 28. juni. Vi aftaler nærmere, ift. hvornår det passer dig.

1 time 

 Interviewet kan foregå i Specialområde Autismes lokaler i Silkeborg eller hos dig. Det aftaler vi nærmere.

Autistisk Advisory board

“INTET OM OS UDEN OS”- SPECIALOMRÅDE AUTISME SØGER MEDLEMMER TIL AUTISTISK ADVISORY BOARD

I Specialområde Autisme arbejder vi ud fra tanken “Intet om os uden os”. Formålet med Autistisk Advisory Board er derfor i endnu højere grad at tage udgangspunkt i autistiske menneskers levede erfaringer.

Når vi samarbejder med autistiske mennesker fx i vores udviklingsprojekter, så skaber det ganske enkelt bedre resultater.  Derfor har vi oprettet et såkaldt Advisory Board, der er en form for udvalg, som i en række sammenhænge får en rådgivende rolle.

Information om autistisk advisory board

Eksempler på opgaver for boardet kan være:

 • Bidrage til udvikling af Specialområde Autismes uddannelser (Autismepilotuddannelser, LA2 og Åben Dialog), vores faglige fundament og strategi
 • Kvalificere projektideer 
 • Bidrage med egne projektideer
 • Kvalificere spørgeskemaer
 • Bidrage i vores arbejde med kvalitetsudvikling. Det kan fx handle om, hvordan vi bedst muligt involverer borgere i dokumentationsopgaven, eller hvordan vi bedst muligt samarbejder med borgere om sundhed

Der vil også være en redaktionel opgave ift. Specialområde Autismes videns- og dialogsite Autismeplatform.dk, hvor boardet udvælger og kvalificerer kommende temaer.

Autistisk Advisory Board behandler ikke enkeltsager, og har som udgangspunkt heller ikke fokus på projekter og initiativer, der handler om enkelte bo- eller beskæftigelsestilbud, medmindre karakteren af projektet er relevant for en større del af Specialområde Autisme.  

Hvis du bliver medlem af boardet, kan dine opgaver afhænge af din viden og interesser, men vil typisk være at:

 • sætte dig ind i forskellige emner, som Autistisk Advisory Board involveres i, f.eks. at høre et oplæg om Specialområde Autismes strategi eller læse beskrivelser af projekter og tiltag
 • fortælle om dine overvejelser og kommentarer til forskellige forslag som Autistisk Advisory Board præsenteres for
 • bidrage med egne idéer, f.eks. komme med forslag til temaer på Autismeplatform.dk
 • samarbejde med de øvrige medlemmer af Autistisk Advisory Board og give plads til og se en styrke i hinandens forskelligheder

Vores hensigt er, at boardet kommer til at bestå af en gruppe autistiske mennesker, som er eller har været tilknyttet Specialområde Autisme, enten som indskrevet borger eller som medarbejder.

Vi tilstræber, at boardet bliver sammensat mangfoldigt og så repræsentativt som muligt fx ift. alder, køn og livserfaringer.

Foreningerne Autisme Ungdom og Autisme- og Aspergerforeningen deltager med en repræsentant fra hver forening.

Vi er opmærksomme på, at rammerne vil gøre det svært for en del autistiske mennesker at kunne deltage.

Det bliver derfor en vigtig opgave for Autistisk Advisory Board og de tilknyttede facilitatorer at undersøge, hvordan perspektiver fra autister, der ikke kommunikerer med et verbalt talesprog eller som af andre årsager ikke kan deltage pga. rammerne, kan blive repræsenteret.

Medlemmer af boardet bliver valgt for en to-årig periode. Det er muligt at have plads i boardet i to perioder, altså samlet fire år.

Møderne i boardet vil blive holdt i Specialområde Autismes lokaler i Hinnerup og sidenhen i Silkeborg, når Specialområde Autisme i 2024 er flyttet dertil.

Der er mulighed for at deltage virtuelt i møderne.

Møderne vil blive understøttet af to facilitatorer, ansat hos Specialområde Autisme. Facilitatorerne vil sørge for, at medlemmerne får dagsordener tilsendt, hvor det er beskrevet tydeligt, hvad boardets opgave er i de enkelte emner.

Facilitatorerne vil også hjælpe med at skabe de rette rammer, så medlemmerne oplever, at det er positivt at deltage. Vi vil gøre os umage forat skabe de bedste rammer for deltagelse fx i forhold til det sensoriske miljø og muligheden for at trække sig tilbage til et andet lokale.

Der holdes møder ca. fire gange om året, og møderne varer to-tre timer inkl. pauser.

Facilitatorerne er til for at hjælpe medlemmerne til, at deltagelse i boardet bliver en god oplevelse. Som del af ansøgningsprocessen vil der være dialog med dig om dine eventuelle støttebehov, og hvordan facilitatorerne bedst kan støtte dig.

Hvis du har behov for mere eller anderledes støtte, end facilitatorerne kan tilbyde, kan du eventuelt have en støtteperson, fx en pårørende, med til møderne.

Medlemmer af boardet honoreres med 600 kr. pr. møde og får refunderet deres transportomkostninger.

Du behøver ikke have erfaring fra lignende opgaver. Det vigtigste er, at du med udgangspunkt i dine egne erfaringer og perspektiver har lyst til at bidrage til udviklingen i Specialområde Autisme.

HVORDAN ANSØGER MAN OM AT BLIVE MEDLEM AF AUTISTISK ADVISORY BOARD OG HVORDAN ER ANSØGNINGSPROCESSEN?

Du kan ansøge om at blive medlem af Autistisk Advisory Board på én af følgende tre måder:

 1. Du udfylder et ansøgningsskema, som du finder her
 2. Du skriver selv en ansøgning, som det bedst passer dig.
 3. Du optager en video eller en lydfil, som du sender til os.

Helt overordnet er vi interesserede i at vide:

 • Hvilken tilknytning du har/haft til Specialområde Autisme

 • Kontaktoplysninger: Navn, tlf., e-mail

 • Hvorfor har du lyst til at være medlem af Autistisk Advisory Board?
 • Hvad håber du, at du kan bidrage med?
 • Hvad er du god til, som du tror vil være en fordel, hvis du bliver medlem af Autistisk Advisory Board?
 • Hvilke støttebehov har du for at kunne være medlem?

Hvis du foretrækker en mere konkret ramme, kan du ansøge ved at benytte dig af

ansøgningsskemaet.

Ansøgningen skal sendes så vi har den senest onsdag d. 13. september 2023 kl. 12.

Ansøgningen skal sendes på mail til konsulent i Specialområde Autisme Tina Bak-Møller på mail: TINBAK@rm.dk

Vi sender dig en bekræftelse, når vi har modtaget din ansøgning.

Ud af de ansøgninger vi får, udvælger vi nogle ansøgere, som vi inviterer til en samtale. Du kan forvente at modtage en mail fra os fredag d. 15. september med besked om, hvorvidt du bliver inviteret til samtale eller ikke.

Samtalen med de ansøgere, vi udvælger, foregår mandag d. 25. september 2023. Som udgangspunkt vil samtalen finde sted på Samsøvej 33, 8382 Hinnerup.

Til samtalen vil der være tre – fire medarbejdere fra Specialområde Autisme til stede. Til samtalen vil vi spørge uddybende ind til det, du har beskrevet i din ansøgning. Samtalen er også en mulighed for, at du kan stille spørgsmål og tage stilling til, om det er noget for dig at blive medlem. Samtalen vil vare højst 30 minutter.

Hvis du bliver udvalgt til at komme til samtale, vil vi sende dig uddybende information om, hvor og hvordan samtalen konkret vil foregå.

Vi opfordrer til, at du inden samtalen taler med dit netværk og/eller bo- eller beskæftigelsestilbud om

din eventuelle støttebehov, så det kan danne udgangspunkt for en drøftelse under samtalen.

I vores udvælgelse lægger vi vægt på ansøgers motivation og kompetencer i forhold til:

 • at sætte sig ind i forskellige emner, som Autistisk Advisory Board involveres i, f.eks. at høre et oplæg om Specialområde Autismes strategi eller læse beskrivelser af projekter og tiltag
 • at fortælle om sine overvejelser og kommentarer til forskellige forslag som Autistisk Advisory Board præsenteres for
 • at bidrage med egne idéer, f.eks. komme med forslag til temaer på Autismeplatform.dk
 • at samarbejde med de øvrige medlemmer af Autistisk Advisory Board og give plads til og se en styrke i hinandens forskelligheder

Vi vil derudover lægge vægt på, at ansøgerne har forståelse for at arbejdet i Autistisk Advisory Board handler om strategi og udvikling på et organisatorisk niveau.

Desuden er det vigtigt for os at sammensætte et Autistisk Advisory Board, som er så mangfoldigt og repræsentativt som muligt f.eks. ift. alder, køn og livserfaringer.

Vi vil foretage udvælgelsen af boardets medlemmer ud fra:

 • ansøgningen
 • samtalen med ansættelsesudvalget

Dette gælder uanset, om ansøgeren allerede samarbejder med Specialområde Autisme om andre opgaver, f.eks. som oplægsholder, paneldeltager og lignende. Ansættelsesudvalget vil således ikke indhente informationer fra andre ansatte i Specialområde Autisme om ansøger.

Alle ansøgninger er fortrolige og ingen ud over  ansættelsesudvalget vil få at vide, hvem der har søgt eller få adgang til at læse/se/høre ansøgningerne.

Hvis du har været til samtale, aftaler vi i slutningen på samtalen, hvornår og hvordan du får besked om, hvorvidt vi tilbyder dig at blive medlem af boardet.

Vi forventer at kunne give dig besked 1-2 dage efter samtalen.

Illustration af person der vinker

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til hvordan man ansøger?

Hvis du har spørgsmål eller brug for at tale med os om, om det kunne være noget for dig at ansøge om at blive medlem af Autistisk Advisory Board? Så er du velkommen til at ringe, skrive en mail eller sende en sms til konsulent i Specialområde Autisme Tina Bak-Møller: TINBAK@rm.dk eller tlf. 23 60 50 64.

Stil spørgsmål