Styrker ved autisme

Af Freja Hamalainen Sirdorf, cand.soc, faglig leder, Specialområde Autisme

Senest redigeret: december 2022
Styrker ja, men ikke alle har særlige evner 

Autisme har historisk været beskrevet ud fra deficits – altså mangler eller vanskeligheder hos det enkelte menneske. Fortællinger fra både autistiske mennesker, pårørende og fagpersoner har dog skubbet til denne ensidige fremstilling. Mange autistiske mennesker og deres netværk oplever nemlig også, at der er styrker forbundet med autisme.

Ærlighed og en særlig evne til fordybelse

Det kan være i form af evne til fordybelse, et særligt øje for detaljer, en særlig værdsættelse af bestemte sansestimuli, en god hukommelse eller karaktertræk som loyalitet, åbenhed og ærlighed. Det er også et område, som også forskningen har fået øje på.

Forekomst af særlige talenter

Et af de områder, som forskningen har afdækket er forekomsten af særlige talenter. Det ser ud til, at der er større forekomst af særlige talenter hos autismegruppen – og nej! det betyder ikke, at alle kan tælle tabte tændstikker eller spille efter gehør.

Ligesom det er vigtigt ikke at pådutte et autistisk menneske bestemte vanskeligheder, er det vigtigt ikke at pådutte særlige styrker eller at have en forventning om, at autistiske mennesker “skal kunne et eller andet særligt”.

“Det er en anderledes måde at tænke på. Anderledes betyder ikke forkert”
Malene 29 år

Video om styrker og interesser

Ærlighed, stærk hukommelse, ikke fordomsfuld,  intens fokus og
evne til hurtigt at lære nyt – specielt når det drejer sig om en særinteresse.
Det er nogle af de styrker, som en række mennesker med autisme
her fortæller om.

Stil spørgsmål