Virtual Reality til social træning

Webinar om brug af VR i samarbejde med autistiske borgere

Se webinaret fra den 26. maj 2021 om Specialområde Autisme erfaringer ift. brug af VR i samarbejde med voksne med autisme. Projektleder Mads Aarup gennemgår cases, udtalelser fra medarbejdere og borgere samt giver tips til, hvordan man som tilbud kan komme i gang med VR.

At have autisme medfører en anderledes måde at opleve verden på. Dette kan give udfordringer i sociale sammenhænge. På samme tid har autistiske mennesker en væsentlig øget forekomst af klinisk angst og angstlignende tilstande.

VR åbner her for unikke muligheder for at graduere sociale sammenhænge og gradvist eksponere for de angstfremkaldende situationer, som kan være udfordrende i den ”virkelige verden”.

Virtual reality til behandling af angst hos mennesker med autisme
  • Med virtual reality teknologien bliver det muligt at træne de ukendte og angstfremkaldende situationer på en mere skånsom og mere gradueret måde, end det er muligt i virkeligheden
  • Forskning har vist at virtual reality kan være et effektivt redskab i behandling af angst (og depression og PTSD)
  • Amerikanske forskere har undersøgt virtual reality som redskab til social træning for børn med autisme og konkluderer, at det er et effektivt redskab til at styre de sociale kompetencer
Virtual reality i Specialområde Autisme

Specialområde Autisme har i foråret 2019 gennemført et projekt med det formål at anvende VR som et redskab til at arbejde med kommunikation, relationsdannelse og eksponering.

Konkret har formålet været at undersøge, hvordan eksisterende VR-teknologi kan bruges som et pædagogisk værktøj i samarbejde mellem autistiske voksne og fagprofessionelle.

Projektet har modtaget støttet fra en pulje til forskning og udvikling fra socialområdet i Region Midtjylland.

Virtual reality i Specialområde Autisme: Projektets opbygning

Seks personer skal afprøve virtual reality til social træning
Seks personer fra fem af vores bo- og beskæftigelsestilbud er fra oktober 2019 og otte uger frem en del af et projekt, som skal undersøge effekten af at benytte virtual reality (VR) til social træning og eksponering ift. angst eller ængstelighed. VR giver mulighed for at graduere sociale sammenhænge og gradvist eksponere for angstfremkaldende situationer. Det er vores håb, at VR kan anvendes som et læringsværktøj.

Bliver tilpasset den enkelte
Forløbet bliver tilpasset den enkelte deltager. Fælles for alle forløb er, at der vil være flere ugentlige VR-sessioner, hvor man arbejder med individuelle mål. Arbejdet bliver løbende evalueret og ved afslutningen af projektet, bliver der afholdt evalueringsinterviews med alle deltagere.

Medarbejdere får teknisk og faglig støtte
Før forløbet går i gang modtager alle de involverede fagpersoner undervisning i brugen af VR-udstyret. Hver af de involverede afdelinger afholder derefter workshops, hvor de enkelte forløb bliver forberedt. Under hele forløbet modtager medarbejderne faglig sparring fra en psykolog og en pædagogisk konsulent fra vores konsulentenhed Autismefokus. Ved projektets slutning bliver medarbejderne interviewet i en fokusgruppe om forløbet. Erfaringer fra såvel deltagere som medarbejdere bliver samlet i en afsluttende rapport.

Resultater og erfaringer
På baggrund af projektet har vi efterfølgende udarbejdet en rapport, der videreformidler resultaterne og erfaringerne fra borgerforløbene.

Næste skridt
D. 4. september 2019 holdt vi kick-off workshop. Medarbejderne er lige nu i fuld gang med at planlægge de forskellige forløb i samarbejde med deltagere og konsulenter. Over de kommende uger gennemføres de individuelle forløb.

Seks personer skal afprøve virtual reality til social træning
Seks personer fra fem af vores bo- og beskæftigelsestilbud er fra oktober 2019 og otte uger frem en del af et projekt, som skal undersøge effekten af at benytte virtual reality (VR) til social træning og eksponering ift. angst eller ængstelighed. VR giver mulighed for at graduere sociale sammenhænge og gradvist eksponere for angstfremkaldende situationer. Det er vores håb, at VR kan anvendes som et læringsværktøj.

Bliv klogere & gør os klogere

Kontakt os