Åben Dialog Uddannelse

Åben Dialog er en netværks- og helhedsorienteret tilgang, der understøtter dialogen mellem borgeren og dennes selvvalgte private og professionelle netværk. I Åben Dialog er det ikke fagpersonens opgave at komme med løsninger, men i stedet at tilbyde et perspektiv som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver. Grundlæggende for Åben Dialog er, at alle udsagn i dialogen vægter lige. Formålet er ikke nødvendigvis at opnå enighed og træffe beslutninger, men derimod at skabe rammen for en god proces, hvor deltagerne får mulighed for at tale, lytte og reflektere. På uddannelsen arbejder vi med, hvordan vi kan få dette til at lykkes i praksis.

Startdato: 23/10/2024
Tidspunkt: 09:00 – 16:00
Sted: Kejlstrupvej 99D, 8600 Silkeborg
Pris: 25.500,00 kr. ex.moms