Intensive Interaction

Kan Intensive Interaction bane vejen for organisatorisk indflydelse for minimalt verbale autistiske mennesker?

Specialområde Autisme arbejder ud fra målsætningen “Intet om os uden os”. Vi har på den baggrund udviklet borgerinvolverende tiltag som fx borgersammensatte teams, autistisk involvering i ansættelsesforløb, peeruddannelse for autistiske mennesker og Autistisk Advisory Board. Vi er samtidig bevidste om, at der er en del af borgergruppen med autisme, som ikke har muligheder for at deltage – det gælder i særlig grad autistiske mennesker med meget lidt eller intet verbalt sprog.

 

Derfor iværksætter vi i samarbejde med ekstern psykolog Ditte Rose Andersen et projekt på to af Specialområde Autismes afdelinger, hvor vi afprøver, om tilgangen “Intensive Interaction” kan bidrage til, at autistiske mennesker, hvor kommunikationen er en udfordring, kan få deres stemmer hørt – også på organisatorisk niveau.

 

 

Risikoen for at misforstå borgers kommunikation

I forhold til denne del af vores målgruppe er det en udfordring at skabe gensidig, meningsfuld kommunikation, hvor målgruppen har afgørende indflydelse på kommunikationen. Der er en risiko for, at vi i samarbejdet med borgeren ikke hører eller følger borgerens måske atypiske, svage eller sjældne signaler, og at vi derfor misforstår noget i kommunikationen.

 

 

Intensive Interaction fokuserer på samspil og kommunikation

Intensive Interaction er en respektfuld og meningsfuld tilgang, der fremmer kommunikation og samspil med mennesker, hvor kommunikationen er svær (fx autistiske mennesker med minimalt verbalt sprog, mennesker med intellektuelle handicap, hjerneskade og demens).

 

At arbejde med Intensive Interaction handler om at lytte og rette sin opmærksomhed mod det menneske, man sidder overfor. Det lægger sig tæt op ad, hvordan spædbørn og forældre i et samarbejde hjælper spædbarnet med at lære at kommunikere, hvor man afstemmer sig ift. det menneske, der er ved at lære kommunikation, og man responderer på det, vedkommende selv gør.

 

 

Vi vil mere end at afprøve tilgangen

Med Intensive Interaction-projektet i Hedensted spørger vi ikke blot “kan tilgangen bidrage med noget?”. For det er der god og videnskabeligt funderet basis for at tro på.

 

Vi spørger videre, om tilgangen kan bane vej for organisatorisk indflydelse for autistiske mennesker med minimalt verbalt sprog. Vi forventer således, at etableringen af samspil med borgerne åbner os for viden om, hvad der kan gøres bedre og anderledes i tilbuddet, at vi får en bedre og mere nuanceret forståelse af dette ved at skabe dialoger, hvor borgerne har maksimal indflydelse.

 

Vi vil bl.a. være undersøgende på, om projektets sessioner med borgere fra målgruppen kan gøre os klogere på, hvordan borgerne oplever at blive forstået i deres kommunikationsudspil som komplekse, nuancerede mennesker og hvordan de forholder sig til den måde, aktiviteterne og hverdagen er struktureret på.

 

Med denne del af målgruppen kan vi ikke spørge direkte, og projektet træner os derfor i at stille os åbne, tilbageholdende, opmærksomme og lyttende i samspillet og ad den vej undersøge, om det vi ser, hører og mærker i samspillet kan give os svar på de områder, vi gerne vil vide mere om.

 

 

Sådan forløber projektet

Projektet løber over 35 uger og indeholder disse elementer:

 

Oktober 2024

Forberedelse med medarbejdere fra SAU Hedensted og konsulenter fra Autismefokus.

Deltagerobservationer v. Ditte Rose Andersen.

November 2024 – februar 2025

Medarbejdere gennemfører løbende II-sessioner med fire borgere. De fører logbøger og har vejledningsdage med videoanalyser af samspillet med borgere

Marts 2025

Der gennemføres fokusgruppeinterview af medarbejdere og interview af Ditte Rose

Første halvdel af 2025

På baggrund af analyse af data fra projektet udarbejdes opsamlende rapport og forskningsartikel.

FAKTA OM PROJEKTET

 

Projektledere 

Specialkonsulenter Mads Aarup (mads.aarup@rm.dk, tlf. 2119 1833) og Tina Bak-Møller (tinbak@rm.dk, tlf. 2360 5064)

 

Projektperiode

Efterår 2024 – sommer 2025

 

Finansiering 

Projektet er støttet af Region Midtjyllands pulje for forskning og udvikling

 

Involverede tilbud

Specialområde Autismes botilbud i Hedensted, Rindbæk Hus 1 og 2

 

Samarbejdspartnere 

Ditte Rose Andersen, autoriseret psykolog med speciale i autismespektrum og Intensive Interactions danske samarbejdspartner

Stil spørgsmål