Ordbog til Autismepiloten

0-9
A
Anderledes sensorisk oplevelse:
En teori som beskriver, hvordan mennesker med autisme oplever sensoriske stimuli på en anden måde end neurotypiske mennesker. Teorien bygger på antagelser om, at mennesker med autisme ofte har under- eller overstimulerede sanser. De kan derfor have/udvise adfærd, der kan tolkes som et forsøg på mestring af deres anderledes sensoriske oplevelser.
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z