Supervision

En hjælp til faglig fordybelse som kan mindske omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse

 

Supervision er godt værktøj at bruge, når:

Der er brug for at medarbejderne bliver nysgerrige på borgernes perspektiv (samt pårørende og andre interessenters) og på at forstå sig selv og egne kolleger i arbejdsrelationen
Der er brug for at blive klarere på egne handlemuligheder
Når komplekse problemstillinger kalder på samstemthed i en medarbejdergruppe
Supervision er samtidig et vigtig element i at undgå og mindske omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse

 

Vores konsulenter er erfarne supervisorer, og udgangspunktet for supervisionen er specialviden om autisme i alle dets afskygninger og viden om alle de sameksisterende tilstande, som ofte også er tilstede.

 

Målrettede forløb der passer til jeres behov

Supervisionsforløb kan strikkes sammen på forskellige måder. Når du bliver kontaktet af den supervisor, som I skal samarbejde med, kan I lave aftaler om supervisionens omfang og hyppighed. Vi anbefaler forløb med 4-6 uger mellem hver supervisionsgang, da det erfaringsmæssigt giver de bedste resultater. Der kan også være tale om enkeltstående supervisioner i kølvandet på voldsomme hændelser, hvor der inddrages elementer af debriefing og krisehåndtering.

 

Fælles retning og tydelige spilleregler

Inden start af supervisionen udfylder vi en kontrakt for opgaven. I denne supervisionskontrakt er  aftalerne mellem supervisor og leder/supervisanderne beskrevet – som for eksempel formål, læringsmål, ledelsesdeltagelse og fortrolighed. Formålet med en supervisionskontrakt er at gøre spillereglerne tydelige for alle og at sætte en fælles retning for forløbet.

 

Målet er faglig kvalitet, udvikling og trivsel

Formålet med supervision er at understøtte faglig kvalitet og udvikling og trivsel i arbejdet.
Supervision er en samtale eller en gruppeproces, der giver deltagerne anledning til at reflektere over egen praksis i samarbejdet med andre mennesker. Omdrejningspunktet er en fælles udforskning af problemstillinger og forskellige perspektiver. Supervision kan inspirere til nye perspektiver og alternative handlemuligheder, og kan give deltagerne mulighed for sammen at finde veje ud af fastlåste situationer og/eller fastlåste forståelser af andre menneskers problemer/støttebehov.

 

Det typiske indhold i en supervision
Sagen
Fokus på problemstillingerne i en konkret sag
Det personfaglige
Fokus på supervisanden/gruppen og på problemstillinger vedr. arbejdsidentitet, og hvordan man som medarbejder kan komme i tvivl, blive ramt, eller nysgerrig på noget i samarbejdet med andre mennesker
Organisationen
Fokus på organisationen, fx samarbejdsudfordringer og arbejdsvilkår

 

I langt de fleste supervisioner er der berøring med alle 3 hovedområder, og det vil højst sandsynligt også gælde den supervision, du får fra os. Når du kontakter os, kan vi sammen skræddersy et supervisionsforløb, der passer til dit/jeres behov og organisationen.

Stil spørgsmål