Psykologsamtaler til voksne med autisme

I Autismefokus tilbyder vi psykologsamtaler og psykologiske samtaleforløb til voksne med autisme. Vi tilbyder psykologsamtaler til dig, der har fået det bevilliget af din kommunale sagsbehandler.

 

Vi tilpasser rammerne for samtalerne, så de passer til dig og dine behov. Der er mulighed for at samtalerne foregår i dit eget hjem, hos os i rolige omgivelser i Hinnerup eller i et roligt lokale et sted, som dine pårørende eller samarbejdspartnere stiller til rådighed.

 

Psykologsamtalerne bliver varetaget af en autoriseret psykolog fra Autismefokus, som har erfaring med og viden om samtaleforløb og har særlige kompetencer og erfaring med samtaleforløb med voksne med autisme.

 

Inden forløbet starter eller ved første samtale aftaler vi formen for og indholdet i forløbet. Ofte varer en psykologsamtale 1 time, men varigheden af samtalerne tilpasses altid, så de passer til dig.

 

Indholdet for samtalerne kan være mange ting, og der kan være mange formål med psykologsamtalerne. Indholdet kunne f.eks. være samtale om:

  • Autisme
  • Psykoedukation
  • Angst
  • Depression
  • Selvskadende adfærd
  • OCD
  • Spiseproblematikker
  • Traumer
  • Rusmiddelproblematikker
  • Selvforståelse

 

Dette er ikke en udtømmende liste, og du er altid velkommen til at tage kontakt til os i Autismefokus, så vi kan hjælpe dig med at afklare om din problemstilling eller dit fokusområde er noget, som vi kan hjælpe dig med.

 

Selvom psykologsamtalerne kan have mange formål, har samtalerne oftest det mål at skabe bedre psykisk trivsel for dig.

 

Det er dit ønske om, hvad du gerne vil have ud af forløbet, som bliver styrende for, hvad formålet med forløbet bliver.

En anerkendende og ressourceorienteret tilgang

Formen for samtalerne tilpasses dig og den særlige problemstilling, som du ønsker hjælp til. De psykologiske metoder og tilgange, som vi anvender i psykologsamtaleforløbene i Autismefokus, vælges derfor også ud fra, hvad der passer til dig og din problemstilling. Hos os bliver du generelt mødt ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. 

Mulighed for en for-samtale

Hvis du har brug for at tale om et muligt forløb eller er i tvivl om, hvorvidt et psykologsamtaleforløb er noget for dig, kan en for-samtale være en mulighed for dig. Formålet er, at vi møder hinanden og afklarer, om et samtaleforløb er noget for dig. Ved for-samtalen kan vi også afklare, hvad indholdet og formålet skal være for forløbet.

Pris

Vores timepris for både for-samtale og samtaler er kr. 905,-
For en times samtale afregnes 1,5 time, som indbefatter forberedelse, journalisering og dokumentation. Skriftlige rapporter, status mv. er ikke indbefattet i en psykologsamtale, og vil blive faktureret udover.
Hertil kommer evt. kørselstid og km pris.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte psykolog Kirsten Krabek Frantzen på mail kirsten.frantzen@ps.rm.dk eller på telefon 2465 9496 for at afklare, om din problemstilling eller dit fokusområde er noget, vi kan hjælpe med.

Stil spørgsmål