Ergoterapeutisk udredning

I Autismefokus tilbyder vi ergoterapeutisk udredning af personer med autisme eller personer, hvor der er mistanke om autisme. Udredningen har til formål at afdække det aktuelle funktionsniveau, her menes personens evne til at tilrettelægge og udføre betydningsfulde aktiviteter i hverdagen.

Dette kan indebære udredning af:

  • Sensorisk bearbejdning
  • Aktivitetskompetencer og værdier
  • Motivation og ressourcer
  • Stress og trivselsfaktorer

Vi tilpasser udredningen og rammerne, så de passer til den person, som udredes. F.eks. vil der være mulighed for at personen udredes i eget hjem, hvis dette er et ønske eller et behov.

Inden udredningen

Inden selve udredningen foretages en faglig vurdering af de nødvendige undersøgelser, som danner baggrund for udredningen. Vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af personen og dennes aktivitetsproblematikker i hverdagen og behov for intervention.

Udredningen

Udredningen foregår som et samarbejde mellem den person, som skal udredes, og en eller flere fagpersoner fra Autismefokus. Udredningen foretages af en ergoterapeut og når vi vurderer, at det er relevant, foretages der også undersøgelser i udredningen af en psykolog fra Autismefokus.

Udredningen indebærer ofte, at vi inddrager familie, andre som er tætte med personen eller tætte samarbejdspartnere (fx støttepersoner) for at indhente viden. Det forudsætter selvfølgelig, at den person, som udredes, giver samtykke til det. Dette kunne f.eks. være til besvarelse af spørgeskemaer til afdækning af observeret adfærd.

Vi anvender forskellige ergoterapeutiske undersøgelser, som nøje tilpasses det formål som udredningen har og den person som udredes. Vi anvender testredskaber og metoder, som er standardiserede og evidensbaserede fx Sensory Profile. 

Udredningen munder ud i en samlet beskrivelse af personens funktionsniveau og forslag til intervention for at give personen de bedste forudsætninger for at kunne udføre meningsfulde aktiviteter i hverdagen.

Overlevering af udredningsrapport

Resultaterne fra udredningen overleveres både skriftligt i en udredningsrapport og mundtligt i form af et møde, hvor resultaterne fra udredningen fremlægges. Formen for den mundtlige overlevering tilpasses altid den person, som er blevet udredt.

Tidsramme

Tidsrammen for et udredningsforløb afhænger af omfanget af undersøgelser som udredningen består af og kan derfor variere. Ofte vil et udredningsforløb strække sig over 1-3 måneder fra start til slut.

Pris

Prisen beregnes individuelt alt efter hvilke tests, der er behov for. Du er altid velkommen til at kontakte ergoterapeut Christina Thage Andersen på CHRTHA@rm.dk for få et uforpligtende tilbud på udredning. 

Stil spørgsmål