Oplæg, temadage og skræddersyede forløb

I Autismefokus har vi stor erfaring med at skabe målrettede kurser, oplæg, workshops, temadage og kompetenceudviklingsforløb, som skaber positive forandringer i praksis. Dette kan fx handle om:

 

  • Autismeforståelse
  • Autisme, motivation og ressourcer
  • Virkningsfulde metoder til samarbejde
  • Selvforståelse
  • Autisme og traumer
  • Autisme og rusmidler
  • Autisme og komorbiditet
  • Autisme og seksualitet
  • Autisme og skolevægring
  • Autisme og udviklingshæmning

 

Vi har stort fokus på det autistiske indefraperspektiv og har flere autistiske undervisere tilknyttet. Såfremt der ikke deltager en autistisk underviser, har vi fokus på indefraperspektivet på andre måder – fx via video.

 

Kontakt:

Skal vi skræddersy en temadag eller et forløb til din arbejdsplads?

Kontakt Pædagogisk konsulent Anja Vibeke Vestergaard på:  anja.vestergaard@ps.rm.dk eller tlf: 2179 1704 eller

Pædagogisk konsulent Mette Burgaard Madsen på: MEBUMA@rm.dk eller tlf. 2917 7870

I dialogen tilpasser vi indhold og tidsramme, så det svarer til dine behov.

Stil spørgsmål