Facts om søvn

Senest redigeret: juni 2023

Søvn betyder meget for vores trivsel og sundhed. Der er mange, som oplever problemer med deres søvn, og særligt mennesker med autisme. Det kan derfor være godt at vide noget om søvn, og om hvad du kan gøre for at forbedre den.

Søvnen er vigtig for dig, fordi…

Søvn er vigtig for din:

 • Mentale sundhed
 • Fysiske sundhed
 • Trivsel og livskvalitet.

 

Søvn hjælper kroppen til at:

 • Hvile sig
 • Forny sine kræfter
 • Holde sig rask.
 •  

Søvn hjælper hjernen til at:

 • Lade op
 • Huske
 • Lære og til at løse problemer
 • Regulere følelser og humør.
Hjernen arbejder mens du sover

Når du sover sker der mange processer i hjernen:

 • Affaldsstoffer fjernes
 • Der ryddes op og etableres forbindelser, som giver plads til nye input
 • Indtryk og oplevelser bearbejdes, så de kan blive til læring
 • Din energi bliver genopbygget.
Flere faktorer styrer søvnen

Reguleringen af vores søvn er kompleks, da fungerer i et samspil mellem biologiske, fysiologiske og ydre/sociale faktorer.

 

Her beskriver vi nogle af de faktorer, der er med til at styre vores søvn.   

 

Igennem dagen opbygger du gradvist et søvnbehov. Det skyldes bl.a. ophobning af affaldsstoffet adenosin, som er med til at gøre dig søvnig. Søvnbehovet bliver til et søvnpres,

hvis man ignorerer at man er søvnig.

 

Alle organismer har en indre døgnrytme. Vores – og næsten alle levende organismers – døgnrytme fungerer sådan, at vi er vågne, når det er lyst og sover, når det er mørkt.

Døgnrytmen reguleres primært af lysintensiteten bl.a. via et hormon, der hedder melatonin. Melatonin gør os søvnige, så vi har lettere ved at falde i søvn.

 

Både ydre faktorer, som f.eks. uddannelse, arbejde og indre faktorer som f.eks. stress, kan påvirke vores søvn på godt og ondt.

 

Søvnens stadier

Søvnen består af forskellige stadier, som gentages i løbet af natten. Varigheden af en enkelt søvncyklus er 90-120 minutter.

Stadie 1: Døs

50% oplever at de sover, 50% oplever at de er vågne. Varer 5-15 minutter

Stadie 2: Let søvn

Varer 30-40 minutter

Stadie 3: Dyb søvn

Varer 30-40 minutter

REM-søvn = rapid eye movement

Hjernen er aktiv. Hurtige øjenbevægelser og måske drømme.

Varer: 5-10 minutter.

Illustration af søvncyklus med stadierne: Vågen, Stadie 1, stadie 2, stadie 3 og REM.

En søvncyklus gentages fem til syv gange i løbet af en nat. Varigheden af de enkelte stadier ændrer sig i løbet af natten, f.eks. aftager stadierne med dyb søvn, som er det stadie, hvor processen med at fjerne affaldsstoffer foregår. Den samlede søvnlængde bør ligge på 7-9 timer for voksne på 18-64 år.

Illustration af søvnrytme som viser graf med en typisk søvnrytme med gentagende cyklusser.

Stil spørgsmål